Gemeente Brummen


Donderdag 16 december: 'laatste raad'

(Oorspronkelijke publicatie datum: 09-12-2010)

Donderdagavond 16 december 2010 vindt de laatste besluitvormende raadsvergadering van dit jaar plaats. Op de agenda staan drie onderwerpen waarover de raadsleden in ieder geval willen spreken voordat ze een besluit gaan nemen. Ook telt de agenda twee zogenaamde hamerstukken en een groot aantal documenten waarvan de gemeenteraad kennis neemt. De raadsvergadering is zoals gebruikelijk openbaar en begint om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Brummen. U bent dus van harte welkom om de vergadering bij te wonen.

Een agendapunt waarover de gemeenteraad in ieder geval gaat spreken is het gemeentehuis. Wat zijn de vervolgstappen bij het vernieuwen/renoveren van het gemeentehuis in Brummen. Ook gaat de raad in debat over de locatie Koppelenburg Zuid in Brummen en de Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG). De twee hamerstukken op de agenda zijn het regionaal risicoprofiel en het controleprotocol 2010. De term hamerstuk houdt in dat normaliter de gemeenteraad een besluit neemt zonder daarover een inhoudelijk debat te gaan voeren. Meestal omdat dit voorstel kan rekenen op de steun van alle fracties in de raad.

Agenda en voorstellen
Voor belangstellenden liggen exemplaren van de agenda met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 10 december 2010 gereed bij de centrale informatiebalie in het gemeentehuis. Ook kunt u de vergaderstukken hier raadplegen en downloaden.

Geen spreekrecht
Als gevolg van het op 28 september 2006 vastgesteld nieuwe reglement van orde voor vergaderingen van de gemeenteraad is het niet meer mogelijk bij de besluitvormende raadsvergadering in te spreken. De inspraakmogelijkheden bij de fora zijn echter verruimd.