Gemeente Deurne


Gemeente Deurne en ORO tekenen overeenkomst over zorgwoningen in De Rijtse Vennen

De Rijtse Vennen

Op woensdag 15 december aanstaande om 11.30 uur ondertekenen de Gemeente Deurne en ORO een samenwerkingsovereenkomst over de ontwikkeling van 12 zorgeenheden in de nieuwe woonwijk De Rijtse Vennen.

U bent van harte welkom om bij deze ondertekening aanwezig te zijn in het gemeentehuis van Deurne (Markt1).

12 Zorgwoningen in De Rijtse Vennen
Binnen De Rijtse Vennen gaat ORO ongeveer 12 zorgeenheden ontwikkelen. Deze zorgeenheden worden in de vorm van appartementen en/of groepswoningen gerealiseerd en zijn in principe bestemd voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH), maar kunnen eventueel ook voor andere doelgroepen van ORO worden ontwikkeld. De woningen worden aangepast aan de specifieke zorgvragen van de doelgroep. De woningen die ORO gaat ontwikkelen binnen De Rijtse Vennen liggen dicht bij Het Rijtven van ORO. Dit biedt het voordeel dat de toekomstige bewoners van de woningen de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van de voorzieningen van Het Rijtven.
Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan van deze nieuwe wijk heeft de gemeente al uitvoerig met ORO samengewerkt. Dit om ook de nieuwbouw en renovatie op Het Rijtven in de nabije toekomst mogelijk te maken.

Samenwerkingsovereenkomst
In de samenwerkingsovereenkomst staan de uitgangspunten die gehanteerd worden bij het ontwikkelen van deze nieuwe woonwijk. Hierin staan bijvoorbeeld eisen die worden gesteld op het gebied van duurzaam bouwen. Maar er staan ook afspraken in over de inrichting van de wijk en de afstemming van de verschillende plannen, zodat de hele wijk eenzelfde uitstraling krijgt.
Daarnaast worden in de samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over diensten die ORO aan de inwoners van de wijk gaat bieden. Inwoners kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de voorzieningen van Het Rijtven, zoals de speeltuin en de kinderboerderij.

Wat doet ORO?
ORO biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking en kinderen met een ontwikkelingsachterstand in de regio Zuidoost Brabant. ORO ziet het als haar taak om mensen met een verstandelijke beperking bij te staan om de kwaliteit van hun bestaan in de samenleving te verbeteren.

De dienstverlening bestaat uit een breed aanbod van diensten op het gebied van wonen, dagbesteding, werken, thuiszorg en thuisondersteuning, kortverblijf, vrije tijd en vorming. Zo realiseert ORO een optimaal leefklimaat voor de cliënt, dat aansluit bij zijn/haar kwaliteiten en talenten en hem/haar in staat stelt zelf keuzes te maken, kansen te benutten en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.
Bij ORO werken bijna 1300 medewerkers en ruim 650 vrijwilligers die zich met passie inzetten voor ongeveer 1600 cliënten.

Wat is De Rijtse Vennen?
De Rijtse Vennen is een woonwijk in aanbouw aan de westkant van Deurne, tussen Helmondseweg, Binderendreef en Rijtvenseweg, tegen het Zandbos aan. Hier komen in totaal ongeveer driehonderd woningen. De wijk wordt ontwikkeld vanuit het concept duurzaamheid, waarmee een bijzondere leefomgeving gecreëerd wordt die voor de eerste bewoners én de generaties na ons prettig leefbaar, groen, milieuvriendelijk en energiezuinig zal zijn. De wijk voorziet in de vraag naar woningen voor starters en senioren, doorstroomwoningen, vrije sector kavels en zorgwoningen (in samenwerking met ORO). Er zijn zowel huur- als koopwoningen.
De gemeente Deurne ontwikkelt De Rijtse Vennen samen met een aantal projectontwikkelaars en twee woningcorporaties. De samenwerkende partners zijn Bouwbedrijf Van Gerven, Van Wanrooij bouw en ontwikkeling, Bouwbureau Van Santvoort, Coopmans Lutters Bouw en de woningcorporaties Bergopwaarts@BOW en Stichting Trudo.

Gemeente Deurne | Postbus 3, 5750 AA, Deurne | Markt 1, 5751 BE, Deurne | Tel. 0493 387 711 | info@deurne.n l |