Gemeente Zoetermeer

Presentatie wijkactieplan Meerzicht 2011

Het wijkteam Meerzicht presenteert woensdag 15 december van 14.00-17.00 uur het Wijkactieplan 2011 in de wijkpost, Uiterwaard 29. In dit wijkactieplan staan alle plannen en projecten die de gemeente of een van de ketenpartners het komende jaar gaat uitvoeren. Behalve projecten en plannen van de wijk Meerzicht staan er ook plannen in die over de hele stad gaan. De informatieve bijeenkomst in de wijkpost is ook de gelegenheid voor bewoners om hun wensen of opmerkingen kenbaar te maken. En vooral ook is het wijkteam geĂŻnteresseerd in de mening van bewoners over de Wijkactieplannen voor 2011.

Deze middag is ook een mooie gelegenheid om met elkaar het glas te heffen op een prettige jaarwisseling en een goed 2011.