Drie leerstoelen op het snijvlak van erfgoed en ruimte

13/12/2010 13:16

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Gezamenlijk persbericht van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Delft, Wageningen University en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Op 15 december start het onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte. Drie leerstoelen gaan een impuls geven aan wetenschappelijk onderzoek en hoger onderwijs op het snijvlak van cultureel erfgoed, ruimtelijk ontwerp en ruimtelijke planning en aan vernieuwing van de uitvoeringspraktijk. Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is dr. Hans Renes benoemd, aan de Technische Universiteit Delft ir. Eric Luiten en aan Wageningen University is dr. Joks Janssen benoemd tot hoogleraar.

Op dit moment spelen er allerlei thema's in de ruimtelijke ordening en inrichting van Nederland. De economische crisis, bevolkingskrimp en toenemende leegstand van gebouwen, de vernieuwing van de waterbeheersing en het klimaatvraagstuk vragen allemaal om ruimtelijke antwoorden. Duurzame oplossingen voor deze vraagstukken worden, zo leert de ervaring, vaak gevonden als de specifieke betekenis van de plek in de verschillende projecten wordt meegenomen. Het gaat dan om zaken als herkenbaarheid, geschiedenis en identiteit.

De drie leerstoelen onderzoeken gezamenlijk, maar ieder vanuit een eigen optiek, hoe erfgoed en ruimte met elkaar in verband kunnen worden gebracht: welke oplossingen ze elkaar bieden, maar ook welke spanningsvelden optreden.

Het nieuwe onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte is een gezamenlijk initiatief van de rijksoverheid (ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Infrastructuur en Milieu en Economische zaken, Landbouw en Innovatie), de Vrije Universiteit Amsterdam, de Technische Universiteit Delft en Wageningen University. Het initiatief is een vervolg op het Onderwijsnetwerk Belvedere. Het karakter verschuift in deze tweede fase van onderwijsnetwerk naar een onderzoeks- en onderwijsnetwerk. Bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is netwerkmanager Cees-Jan Pen aangesteld die het netwerk faciliteert.

Tijdens de themamiddag Wetenschap en samenleving op 15 december presenteren de kersverse hoogleraren en netwerkmanager hun eerste ideeën en thema's voor de komende drie jaar.

Team Onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte

Dr. J. (Hans) Renes. Hans Renes is benoemd tot bijzonder hoogleraar Erfgoed van stad en land aan de Faculteit der Letteren van de Vrije Universiteit Amsterdam. Hans Renes is daarnaast docent historische geografie en erfgoed aan de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in geschiedenis en erfgoed van cultuurlandschappen in Nederland en Europa.

Ir. E.A.J. (Eric) Luiten. Eric Luiten is deeltijdhoogleraar Erfgoed en Ruimtelijk Ontwerp aan de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Daarnaast is Eric Luiten provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit in Zuid Holland. Als provinciaal adviseur staat hij vanuit een onafhankelijke positie gevraagd en ongevraagd het provinciaal bestuur bij, daar waar het gaat om ruimtelijke vraagstukken.

Dr. J. (Joks) Janssen. Joks Janssen is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ruimtelijke Planning en Cultuurhistorie bij de Environmental Science Group van Wageningen University. Joks Janssen is stedenbouwkundige. Eind 2005 promoveerde hij op het proefschrift 'Vooruit denken en verwijlen', de (re)constructie van het plattelandschap in Zuid-Oost Brabant (1920-2000). Op dit moment is Joks Janssen werkzaam als strategisch adviseur ruimtelijke ontwikkeling bij de provincie Noord Brabant.

Dr. Cees-Jan Pen. Cees-Jan Pen is aangesteld bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed als netwerkmanager en faciliteert vanuit die rol het onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte. Cees- Jan Pen is daarnaast programmaleider bij NICIS Institute.

Bij dit persbericht is een bijlage zichtbaar op www.perssupport.nl
Rijksdienst Cultureel Erfgoed