Universiteit Twente

Studium Generale: Science café - Global Warming

15 december 2010

De geleerden zijn het er niet over eens: warmt de aarde nu op of niet? In het ScienceCaféEnschede van woensdag 15 december spreken een biogeochemicus en een glacioloog over het al dan niet warmer worden van de aarde. Iedereen is van harte welkom in MAC Berlijn!

De toekomst van het klimaat is waarschijnlijk een van de lastigste wetenschappelijke vraagstukken van dit moment. Er zijn geleerden die beweren dat het allemaal niet zo'n vaart loopt met de opwarming van de aarde en dat wij toevallig in een warmere periode tussen twee ijstijden zitten. Maar er is ook onderzoek dat het tegendeel bewijst. Zo rekent prof. dr. Jaap Sinninghe Damsté, hoogleraar organische biogeochemie bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, aan de hand van oerbacteriën uit hoe warm het ooit geweest is op aarde tijdens periodes met hoge CO2 waardes. Deze bacteriën beloven niet veel goeds voor de toekomst: als de huidige CO2-concentraties verder stijgen, zal het hier aanzienlijk warmer worden.

Dr. Michiel Helsen, glacioloog en onderzoeker bij het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht, inspecteert regelmatig de grote ijskappen Groenland en Antarctica. Zijn deze ijskappen in evenwicht? Smelten ze in razend tempo of groeien ze misschien wel aan?

Onder leiding van onze vaste avondvoorzitter prof. dr. ir. Peter-Paul Verbeek, hoogleraar techniekfilosofie aan de UT, zal er na afloop een (verhitte?) discussie over de toekomst van ons klimaat ontstaan.

ScienceCaféEnschede op woensdag 15 december, 20.00-22.00 uur, Media Art Café Berlijn (Stationsplein 1, Enschede.)

Het ScienceCaféEnschede brengt in een hippe ambiance serieuze wetenschap voor het voetlicht. Dit programma is een coproductie van het Studium Generale en Stichting ScienceCaféEnschede. Ga voor meer informatie en het complete overzicht van aankomende activiteiten naar de website van het Studium Generale: www.utwente.nl/sg.