Deelgemeente Charlois Rotterdam

Reparatie aan waterinjectieput NAM-terrein

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voert van 15 tot en met 24 december reparatiewerkzaamheden uit aan een een waterinjectieput op haar terrein aan de Korperweg.

Deze waterinjectieput werkt niet naar behoren omdat er zich vuil in de put heeft opgehoopt. Omdat het gebruik van de injectieput beslist noodzakelijk tijdens de opstartfase van de inrichting, moeten de werkzaamheden op korte termijn worden uitgevoerd.

Daarom begint de NAM op 15 december aanstaande met het opbouwen van de installatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een mobiele kraan. Deze werkzaamheden zullen in de normale daguren worden uitgevoerd.

Van 20 tot en met 24 december aanstaande worden de reparaties uitgevoerd met een mobiele installatie. Gedurende deze periode zal er 24 uur per etmaal moeten worden doorgewerkt.

Tijdens de werkzaamheden kan er mogelijk extra geluid geproduceerd worden door het gebruik van een pomptruck om vloeistoffen en stikstof door de buizen te kunnen pompen. Ook zal er s nachts mogelijk sprake zijn van enige lichtoverlast.

Wanneer u vragen heeft over de uit te voeren werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de bouwplaatscoördinator, de heer A. DudokvanHeel, telefoonnummer: 010 488 81 68.