Vrije Universiteit Amsterdam

Duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk


* Startdatum: 15-12-2010


* Tijd: 13.45


* Locatie: Aula


* Titel: Dizziness in older patients in general practice: a diagnostic challenge


* Spreker: O.R. Maarsingh


* Promotor: prof.dr. H.E. van der Horst prof.dr. F.G. Schellevis


* Onderdeel: VU medisch centrum


* Wetenschapsgebied: Medisch


* Evenementtype: Promotie

Uit de resultaten van Otto Maarsinghs onderzoek komt naar voren dat duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk vooral lijkt te worden veroorzaakt door aandoeningen van hart en bloedvaten en, in tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, veel minder door aandoeningen van het evenwichtsorgaan. Bij een kwart van de ouderen draagt medicatie mogelijk bij aan de duizeligheid, wat veel hoger is dan men tot op heden aannam. Bij meer dan de helft van de duizelige ouderen is er sprake van twee of meer bijdragende oorzaken. Maarsingh adviseert huisartsen om bij ouderen met duizeligheid voldoende aandacht te besteden aan mogelijk onderliggende cardiovasculaire aandoeningen, altijd de medicatiestatus te beoordelen en systematisch de verschillende categorieën van (oorzaken) van duizeligheid langs te lopen.

De klacht duizeligheid komt regelmatig voor bij ouderen. Huisartsen vinden de diagnostiek van duizeligheid vaak ingewikkeld: het is een klacht die kan wijzen op tal van aandoeningen, variërend van onschuldig tot zeer ernstig. Regelmatig blijft de oorzaak van duizeligheid onduidelijk, ook na uitgebreid diagnostisch onderzoek. Ondanks het feit dat de huisarts de klacht duizeligheid haast altijd zelf afhandelt, vindt wetenschappelijk onderzoek naar duizeligheid juist vooral plaats in de tweede of derde lijn. De resultaten van dergelijk onderzoek zijn echter nauwelijks bruikbaar voor de huisarts, omdat het veelal sterk geselecteerde populaties betreft die niet representatief zijn voor de huisartsenpraktijk. Maarsingh en collega's deden onderzoek naar duizeligheid bij ouderen in de huisartsenpraktijk met als doel de huisarts meer handvatten te bieden voor de diagnostiek van duizeligheid bij ouderen.

Het volledige proefschrift is te downloaden via VU-dare
© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam