Overvolle tribune Tweede Kamer met mensen met een beperking

14/12/2010 10:40

Per Saldo

Woensdag 15 december, is er in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de maatregelen die de staatssecretaris wil nemen voor het persoonsgebonden budget. Daar kunnen mensen met een chronische ziekte of beperking, die thuis willen blijven wonen of in kleinere wooninitiatieven, niet mee leven. Daarom komen zij in grote getalen naar Den Haag om staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten te laten zien over wie zij op het punt staat desastreuze maatregelen te treffen.

Het overleg is van 14.00 tot 17.00 uur met eventueel een verlengd overleg vanaf 20.00 uur.

Wat is er precies aan de hand?

Op 30 november kwam de staatssecretaris met een pgb-brief waaruit blijkt dat op 1 januari 2011 een nieuwe regeling wordt ingevoerd voor mensen die thuis willen wonen of in een klein wooninitiatief. Deze regeling geldt voor mensen die een indicatie hebben voor opname in een instelling, maar thuis de zorg regelen met een pgb in de vorm van een zorgzwaartepakket. Gevolg van de maatregelen is dat voor deze mensen het pgb flink naar beneden keldert. Elk pgb-zzp gaat er op jaarbasis 7.350,- euro op achteruit. Daarbovenop komt nog de maatregel die voor alle budgethouders geldt, namelijk 3% korting op jaarbasis.

Ernstig

De gevolgen van de maatregelen zijn nog veel ernstiger voor mensen die een zorgvraag hebben die boven het gemiddelde uitgaat. Omdat zij nu nog budgetgarantie hebben, kunnen ze de zorg die ze nodig hebben nu nog wel inkopen, maar dat bedrag wordt afgebouwd. Gevolg is dat er voor hen een gemiddelde achteruitgang is van 17.532,- euro. Dat is 42% van hun huidige budget. De ouder manier van indiceren was goed afgestemd op de individuele hulpvraag, de nieuwe indicatiesystematiek in zorgzwaartepakketten is dat in het geheel niet.

Actie van Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Wij protesteren heftig tegen de plannen en we willen de Tweede Kamer en het kabinet daar uitdrukkelijk op wijzen. De zorg thuis en in wooninitiatieven valt om als de plannen doorgaan. Een alternatief is er niet. Dit moet voorkomen worden.

Petitie in de top 10

Veel mensen steunen de actie van Per Saldo. Op http://redhetpgb.petities.nl/ staan in één week ruim 12.000 ondertekeningen. Daarmee is deze petitie één van de 10 meest actieve petities.