Gemeente De Ronde Venen


Informateur Haitsma presenteert bevindingen

Informateur Ernst Haitsma zal woensdag 15 december verslag doen van zijn bevindingen over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente De Ronde Venen. De afgelopen dagen heeft hij daarover gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van alle partijen in de nieuwe gemeenteraad. In opdracht van de nieuwe gemeenteraad onderzoekt Haitsma welke partijen het beste kunnen samenwerken om te komen tot een slagvaardig en breed gesteund college van B en W.

De heer Haitsma heeft, nadat hij door de partijen tot informateur was benoemd, gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de acht partijen in de gemeenteraad. Tijdens de gesprekken is de partijen onder andere gevraagd kort aan te geven wat voor hen de belangrijkste beleidspunten zijn de komende periode, die tot 2014 loopt. Ook is gevraagd wat zij als de meest wenselijke coalitie beschouwen.
In een openbare bijeenkomst presenteert Haitsma op 15 december zijn bevindingen. De bijeenkomst vindt plaats in de raadzaal in het gemeentehuis in Mijdrecht en begint om 15.30 uur. Zijn advies en de verslagen van de gevoerde gesprekken zullen tijdens de bijeenkomst worden uitgereikt.