Ultimatum voor Kamp en Bleker

14/12/2010 15:30

ABVAKABO FNV

Uitnodiging

Wie: Postmedewerkers en vakbonden

Wat: Vakbonden en postmedewerkers stellen 'ultimatum' aan Minister Kamp en Staatssecretaris Bleker.

Waar: Het Plein, Den Haag

Wanneer:Woensdag 15 december, 14.00 tot 16.00 uur

Ultimatum voor Kamp en Bleker

De vakbonden Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak en FNV Bondgenoten overhandigen een ultimatieve brief aan Minister Kamp en Staatssecretaris Bleker. In die brief wijzen ze op de enorme problemen bij zowel TNT Post als bij de nieuwe postbedrijven.

Bij TNT Post worden duizenden werknemers met ontslag bedreigd, terwijl bij de nieuwe postbedrijven tienduizenden postbezorgers iedere rechtsbescherming ontberen. Het ultimatum komt aan de vooravond van een kamerdebat over de postmarkt en aan de vooravond van het resultaat van de verkenning van Ruud Vreeman.

De vakbonden eisen in hun ultimatum dat de politiek verantwoordelijkheid neemt voor de politieke keuze om de postmarkt te liberaliseren.

Concreet willen zij dat de bewindslieden de volgende maatregelen nemen:


1. het instellen van een (tijdelijke) prijsmaatregel op de postmarkt;


2. het bevorderen van de totstandkoming van een cao voor de nieuwe postbedrijven;


3. het onverkort handhaven van de AMvB indien er voor 1 januari 2011 geen nieuwe cao tot stand komt;


4. het handhaven van het minimumloon op de postmarkt voor zowel werknemers met een arbeidsovereenkomst als voor bezorgers die werken op basis van stukloon (overeenkomst voor opdracht);


5. het leveren van een bijdrage aan het voorkomen dat duizenden oudere TNT-werknemers langdurig in de WW terechtkomen.

Volgens de bonden kan alleen met deze maatregelen de race naar de bodem op de postmarkt beëindigd worden.