Gemeente Amsterdam


15 en 16 december 2010

---

Vergadering gemeenteraad 15 en 16 december 2010

14 december 2010
-
Raadsgriffie

Op woensdag 15 en donderdag 16 december 2010 vergadert de gemeenteraad van Amsterdam. Het is de laatste vergadering van dit jaar. Een belangrijk deel van de vergadering zal zijn gewijd aan de gemeentebegroting 2011 (Slotbeschouwingen en stemming over de ingediende moties en amendementen).

Het vergaderschema ziet er in grote lijnen als volgt uit: * woensdag 15 december: van 13.00 - 17.30 uur en van 19.30 uur - 23.00 uur
* donderdag 16 december: van 10.00 - 12.00 uur, van 13.00 - 17.30 uur en vanaf 19.30 uur

Voor deze vergadering zijn één actualiteit en twee interpellaties aangekondigd:
* Actualiteit over coffeeshopbeleid van de raadsleden Van Doorninck (GroenLinks), De Wolf (PvdA). Ornstein (VVD), Bouwmeester (D66) en Ivens (SP)
* Interpellatie over het personeel van de Dienst Stadstoezicht van het raadslid Ivens (SP)
* Interpellatie over het Huis van de Dans van het raadslid Van der Pligt (SP)

Op de agenda staan verder onder meer de volgende onderwerpen: * Meerjarenbeleidsplan Participatie
* Verordening Binnenhavengeld pleziervaart
* Renovatie brug Hogesluis
* Toekomstplan AT5
* Meerjarenbeleidsplan Inkomen Armoedebestrijding * Verordening vergoeding raads- en commissieleden

Voor de volledige agenda klik hier

---

Zie het origineel