Gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid

14 december 2010

---

Deelraad vergadert op woensdag 15 december

14 december 2010

De vergaderingen van de raadscommissies en deelraad zijn openbaar. Alle vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het stadsdeelkantoor, President Kennedylaan 923.

De eerstvolgende vergadering van de deelraad Zuid is op woensdag 15 december.

Agenda en vergaderstukken

U vindt de volledige agenda en bijbehorende vergaderstukken in onze Raadsinformatie.

Inspreken

U heeft spreekrecht voor onderwerpen die op de agenda staan. U kunt ook inspreken over niet geagendeerde onderwerpen. Wilt u inspreken, dan kunt u zich uiterlijk tot 12.00 uur op de betreffende vergaderdag aanmelden bij de griffie. Dat kan rechtstreeks via hetaanmeldformulier insprekers. Uiteraard kunt u ook e-mailen: griffie@zuid.amsterdam.nl of bellen: 020 252 1345.