Gemeente Capelle a/d IJssel

Geef uw mening en doe mee met het burgerpanel!

De gemeente start met een digitaal bewonerspanel: het burgerpanel Capelle aan den IJssel. Via dit panel kunt u uw mening geven over uiteenlopende zaken die het gemeentebestuur bezighouden. De werkzaamheden rondom het burgerpanel worden uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau I&O Research. Iedereen kan meedoen.

Hoe werkt het?
Als u zich nu aanmeldt voor het burgerpanel Capelle ontvangt u ongeveer een keer per kwartaal een uitnodiging om via internet een digitale vragenlijst in te vullen. Zodra er een nieuwe vragenlijst is, ontvangt u hiervan per e-mail bericht. Iedere peiling heeft een ander onderwerp en staat ongeveer 10 dagen online. Uw deelname aan het burgerpanel is anoniem. Alle door u ingevulde gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na afloop van elke peiling wordt u per e-mail geïnformeerd over de belangrijkste uitkomsten.

Eerste vragenlijst van start: woononderzoek
De eerste vragenlijst staat nu online. Hierin kunt u uw mening geven over wonen in Capelle aan den IJssel. Wat zijn positieve punten en waar kan de gemeente zaken verbeteren? De uitkomsten worden gebruikt voor het opstellen van een nieuwe woonvisie, met als doel om wonen in Capelle aantrekkelijker te maken. Wilt u meedoen? Stuur dan een mailtje naar interview-unit@ioresearch.nl met als onderwerp 'Burgerpanel Capelle.