Gemeente Baarn

Onderzoek naar sporten met een beperking

De gemeente Baarn heeft Gehandicaptensport Nederland gevraagd om onderzoek te doen naar sporten met een beperking in de gemeente Baarn. Gehandicaptensport Nederland adviseert lokale overheden en ondersteunt hen met actuele kennis en expertise zodat mensen met een beperking ook in hun gemeente op een prettige manier kunnen sporten en bewegen.

Het onderzoek binnen de gemeente Baarn zal ingaan op de sportwensen van mensen met verschillende soorten beperkingen. Hiervoor worden zowel sporters als niet-sporters ondervraagd. In het nieuwe jaar zal Gehandicaptensport Nederland meerdere interviews afnemen. Een aantal organisaties en instellingen zijn hier inmiddels voor benaderd.

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek wil de gemeente Baarn maatregelen treffen om de sportmogelijkheden voor mensen met een beperking te verbeteren. Ook zal Gehandicaptensport Nederland een advies geven over huidig en toekomstig beleid ten aanzien van sporten met een beperking. Het onderzoek zal rond de zomervakantie worden afgesloten met een expertmeeting waarin de resultaten worden besproken met betrokken organisaties.

Wie meer wil weten over het onderzoek kan contact opnemen met Lilian van den Berg of Willemijn Baken van Gehandicaptensport Nederland. Zij zijn van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer (030) 659 7300.