Gemeente Castricum

Castricum rijdt CO2-neutraal

De gemeente Castricum gaat de CO2-uitstoot van haar wagenpark compenseren door de aanplant van duurzame bossen in Maleisië. De gemeente verbruikt ongeveer 100.000 liter brandstof per jaar en dat geeft 269 ton CO2-equivalenten. De gemeente gaat haar CO2-uitstoot compenseren voor de periode 2009 tot en met 2012.

Millennium-proof

De gemeente Castricum streeft naar het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering. Hiertoe behoort ook het wagenpark. Daarnaast streeft Castricum als Millenniumgemeente de millenniumdoelen na. De gemeente Castricum was de eerste gemeente in Noord-Holland die de VNG te kennen gaf dat zij Millenniumgemeente wilde worden. Een van de doelen is Meer mensen in een duurzaam leefmilieu. Hieronder valt het tegengaan van ontbossing. Ontbossing vindt nog steeds op grote schaal plaats: ongeveer 13 miljoen hectare per jaar. Toch neemt door steeds meer nieuwe aanplant het netto verlies van bosoppervlakte af.

Â

Maleisië

De gemeente steunt hiervoor een bosherstelproject in Maleisië, waarbij regenwoud dat in het verleden is aangetast door boskap, hersteld wordt. De gelden die het project hiervoor ontvangt, worden besteed aan aanplant, beheer en bescherming van het regenwoud.

Juist hier heeft de bevolking het meest te leiden onder de klimaatveranderingen en vindt enorme houtkap plaats. Nog steeds wordt 15-20% van de netto CO2-uitstoot veroorzaakt door het verdwijnen van regenwoud. Bovendien groeien bomen rond de evenaar 2 tot 3 maal sneller dan in Nederland. Zij kunnen dus veel meer CO2 opnemen.

Â

Trees for travel

De Stichting Trees for Travel heeft in opdracht van de gemeente Castricum dit project geselecteerd. Trees for Travel is een stichting zonder winstoogmerk die bedrijven, instellingen en consumenten sinds 2001 de mogelijkheid biedt om de uitstoot te compenseren van broeikasgassen die ontstaan bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Dat gebeurt door gebruik te maken van de opnamecapaciteit van CO2 door speciaal hiervoor geplante duurzame bossen en installaties voor duurzame energie. De inkomsten worden geïnvesteerd in de aanplant en het behoud van duurzame bos- en energiesystemen.

Â

Andere maatregelen

De gemeente treft zelf ook directe maatregelen om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dit door simpelweg minder kilometers met de diverse gemeentevoertuigen te rijden. Bovendien zullen door de ingebruikname van het gemeentehuis in Castricum â dat nu nog wordt verbouwd â minder (vracht)autokilometers worden gereden door het personeel.

Daarnaast moeten nieuwe gemeentevoertuigen voortaan aan scherpere milieu-eisen voldoen. Bij aanschaf van wagens en ander rollend materieel wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de landelijke eisen van Agentschapnl (voorheen Senternovem).

Niet alleen ten aanzien van de auto's zelf, maar als het kan ook ten opzichte van de afstand tot bijvoorbeeld het onderhoudspunt.

Â