Gemeente Lingewaard


Herstel riolering van Voorststraat

Dinsdag 14 december 2010 heeft het college besloten dat de herstelwerkzaamheden aan het riool in de Van Voorststraat te Huissen worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Dusseldorp.

De methode die daarbij wordt toegepast dichte damwand middels onderwaterbeton heeft tot voordeel dat de risicos voor de omgeving tot een minimum worden beperkt.
Een ander voordeel is ook dat wanneer het riool in de gehele van Voorststraat wordt vervangen de kruising Bredestraat / van Voorstraat niet opnieuw behoeft te worden afgesloten.

Met de voorbereiding zal direct worden begonnen. De daadwerkelijke herstelwerkzaamheden zullen in de eerste week van januari 2011 worden gestart en de verwachting is dat het herstel medio februari 2011 is afgerond.

(Geplaatst: 15 december 2010)