Gemeente Leidschendam-Voorburg* Nieuws 2010

Groen licht voor principebesluit centrale huisvesting

15 december 2010 - De gemeenteraad heeft op 14 december het principevoorstel van het college voor centrale huisvesting met een ruime meerderheid goedgekeurd. Het principebesluit houdt in dat er een businesscase wordt uitgewerkt voor aanbouw aan het Stadskantoor in Leidschendam. Het college is tevreden met dit besluit.

Villa Buitenlust en parkeerdruk
In het raadsbesluit staan twee randvoorwaarden voor de verdere uitwerking: het behoud van Villa Buitenlust en het niet verder toenemen van de huidige parkeerdruk. Dat is afgesproken met de leden van de klankbordgroep en die afspraken blijven staan.

Vervolg
Meteen in het nieuwe jaar gaat het college aan de slag met de uitwerking. Dat is een grote opgave, want er ligt nu alleen nog maar een principebesluit van de raad. Naar verwachting neemt die uitwerking ongeveer 1,5 jaar in beslag. Bij de Voorjaarsnota 2011 kan de raad beslissen over het stappenplan en het geld dat dit met zich meebrengt. In de vergadering van de Voorjaarsnota 2012 besluit de raad of het stappenplan ook in uitvoering komt.