Gemeente Wunseradielhet verhaal wunseradiel

Alle huishoudens in de gemeente Wûnseradiel krijgen het boek `Het verhaal Wunseradiel'.

Wûnseradiel gaat na dit jaar als gemeente op in een groter verband. Omdat het rond 1270 met Wildinge was begonnen, maken we als grietenij-gemeente de 750 jaar net niet vol. Toch is de geschiedenis lang en bewogen genoeg geweest voor een toegankelijk, verhalend boek met veel illustraties.

Klaas Jansma heeft een bijzonder leesbaar boek gemaakt over de zeer bijzondere historie van de gemeente Wûnseradiel. Aan de hand van momenten uit deze lange geschiedenis geeft het boek een beeld van Wûnseradiel, of Wildinghe zoals het in vroegere tijden genoemd werd.

De gemeente heeft aan de verenigingen van plaatselijk belang gevraagd de boeken huis aan huis te bezorgen. U heeft het boek voor de jaarwisseling in de bus. En dan wensen we u veel leesplezier.