Nieuw-Vlaamse Alliantie




N-VA neemt uitspraak van Di Rupo bijzonder kwalijk

klok 14 december 2010

Elio Di Rupo verklaarde in de marge van de Cercle de Wallonie dat hij vreest dat Bart De Wever met zijn interview de internationale speculatie aangemoedigd heeft en dat de N-VA speelt met de welvaart van de mensen.

Reactie N-VA

Wie het rapport van Standard & Poor's linkt aan het interview van Bart De Wever in Der Spiegel, goed wetende dat die niets met elkaar te maken hebben, doet niet alleen de waarheid geweld aan, maar is tegelijk iemand die een politieke tegenstander zwaar onder de gordel probeert te treffen. Kritiek geven op elkaar of reageren op publieke verklaringen zoals gisteren gebeurd is, hoe hard ook, dat maakt deel uit van het normale politieke bedrijf en daar moet een politicus tegen kunnen. Maar iemand onterecht de schuld geven van een mogelijke verlaging van de kredietwaardigheid van een land, is de grenzen van het fatsoen voorbij, zeker voor iemand die als eerste het uiteenspatten van België als politieke optie naar voren heeft gebracht.

Niets te maken met interview

Reeds op 9 december, vorige week donderdag, verscheen in Die Welt dat S&P een rapport zou brengen waarin het de rating van ons land naar beneden zou aanpassen. We citeren Die Welt-journalist Tobias Kaiser: "Die Ratingagentur Standard & Poor's hat deshalb bereits angekündigt, dass die gute Bonitätsnote AA+ für die Staatsschulden des Landes in Gefahr sei, wenn das politische Vakuum weiter anhalte." De opmaak van het rapport is bijgevolg gebeurd lang vóór het interview in Der Spiegel verschenen was. Bovendien hebben de markten zich vorige week reeds aangepast aan die nieuwe info. Vorige week was er effectief een plotse stijging van de spread. Gisteren bewoog er niets op de financiële markten. En van het interview in Der Spiegel is vandaag in geen enkele buitenlandse krant ook maar één spoor te vinden. Het heeft in het buitenland dan ook geen enkele ophef veroorzaakt.

Stemmingmakerij met voorkennis

Gisterochtend lag het rapport bij de Nationale Bank en was het dus bekend in de hoogste regeringskringen. Dit werpt ook een heel ander licht op de verklaringen die gisteren door sommigen werden afgelegd als reactie op het interview van Bart De Wever: die waren slechts een aanloop naar de bekendmaking van dit rapport vandaag, waarvan men reeds op de hoogte was.

Hervormingen nodig

In Die Welt van 9 december staat ook te lezen: "Nur noch drakonische Sparpakete können die Investoren beruhigen." Laat dit nu net DE boodschap zijn die Bart De Wever in Der Spiegel heeft gegeven! Als we het voorbeeld van Duitsland volgen en structurele hervormingen doorvoeren, zoals Schröder met zijn Hartz-hervormingen in 2003-2005, dan kunnen wij ook net zoals Duitsland uit het dal klimmen en opnieuw een sterke economie worden.

Als je de recepten leest die zowel het IMF als S&P ons voorschrijven, dan leest dit nagenoeg als het sociaaleconomisch programma van de N-VA: sanering van de overheidsfinanciën via uitgavenbeheersing, de tering naar de nering zetten, de arbeidsmarkt minder rigide maken, mensen langer laten werken... De uitvoering van het programma van de N-VA is precies de beste geruststelling die we aan de internationale markten kunnen geven. Auteur(s): Bart De Wever, Partijvoorzitter Contactinfo:

Jeroen Overmeer, woordvoerder Tel: 02 219 49 30 Fax: 02 217 35 10 E-post: jeroen overmeer n-va be Url: www.n-va.be