Politie Amsterdam-Amstelland

UPDATE ZEDENZAAK (3) (15-12-2010)

De Amsterdamse vierhoek (OM, Politie, Gemeente, GGD) brengt de komende periode regelmatig een update uit met informatie over het onderzoek en de ontwikkelingen in de grootschalige zedenzaak in Amsterdam. Dit is de derde update.

Alle ouders waarvan naam kind is genoemd zijn geïnformeerd Alle ouders waarvan de naam van hun kind genoemd is door de verdachte zijn op dit moment geïnformeerd. Ook het laatste gezin is in contact gebracht met familierechercheurs. Vanuit het hele land bieden zeventig familierechercheurs ondersteuning in de opvang van ouders. De familierechercheurs worden ook ingezet bij de families waar nog geen misbruik is vastgesteld. Omdat het om een groot aantal mogelijk betrokken ouders gaat, duurt het meer dan een week om hen allemaal te bezoeken.

Gezondheidsonderzoek
Het AMC neemt contact op met ouders van de kinderen die door de verdachte tot nu toe bij naam zijn genoemd om een gezondheidsonderzoek en hulp aan te bieden. Ouders van kinderen die niet tot deze groep behoren en zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind, kunnen hier ook gebruik van maken door zich te melden via het speciale telefoonnummer 020 559 3600.

Locaties waar verdachte werkzaam was
Bevestigd is dat de verdachte in augustus 2009 in ieder geval enkele dagen werkzaam was op kinderdagverblijf de Toverlantaarn in Amsterdam Oost. Op dit kinderdagverblijf waren vandaag ook twee specialisten aanwezig om toezicht te houden. Er is nog steeds onduidelijkheid over wanneer en op welke locaties de verdachte werkzaam is geweest. Voor het benaderen van betrokken ouders heeft de gemeente zich gebaseerd op de administratie van de kinderdagverblijven. Omdat deze administratie niet in alle gevallen sluitend was zijn er ouders die geen brief hebben ontvangen maar wel betrokken zijn. Juist daarom is op de persconferentie een brede oproep gedaan aan ouders zich te melden via het centrale telefoonnummer.

Ontsleutelen data op computer verdachte kost tijd Er is inmiddels gedeeltelijke toegang tot de computer van de 27-jarige verdachte maar nog niet tot alle data op de computer. Specialisten bij de politie zijn druk bezig met het `ontsleutelen' van die data. Gezien de grote hoeveelheid data op de computer kan het nog enige tijd duren voordat alles is ontsleuteld.

Ministers geïnformeerd
Burgemeester Van der Laan heeft vanmorgen de ministers Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Kamp (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) uitgebreid geïnformeerd over de omvangrijke zedenzaak.

Directeur 't Hofnarretje teruggetreden
Directeur Albert Drent van kinderdagverblijf 't Hofnarretje in Amsterdam heeft met onmiddellijke ingang zijn taken neergelegd als leidinggevende van alle aangesloten vestigingen. De directeur heeft dit besloten na een gesprek met burgemeester Eberhard van der Laan. Burgemeester Van der Laan heeft de directie van 't Hofnarretje uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van signalen van verontruste ouders op informatiebijeenkomsten. De uitkomst van dit gesprek is dat de heer Drent zich om 18.00 uur met onmiddellijke ingang heeft teruggetrokken als leidinggevende in alle vestigingen. De taken van de directeur van 't Hofnarretje worden overgedragen aan een interim-manager die door de GGD wordt aangewezen in nauw overleg met stadsdeel Zuid. 't Hofnarretje heeft zes vestigingen in de Amsterdamse wijken De Pijp en de Rivierenbuurt. Februari volgend jaar wordt de stand van zaken bij het kinderdagverblijf 't Hofnarretje opnieuw besproken met de gemeente.


____________________