Wageningen Universiteit en Researchcentrum

15 dec 2010

Hoog scheidingsrendement met decanter mestscheider

De decanter van GEA Westfalia Separator is geschikt als mestscheider. Dit blijkt uit testen uitgevoerd op melkveeproefbedrijf De Marke van Wageningen UR. Het scheidingsrendement voor fosfaat is 67% bij rundveemest en 77% bij digestaat. Dat is hoog en vooral gunstig voor bedrijven die fosfaat met dierlijke mest moet afvoeren. De hoeveelheid mestafvoer neemt hierbij respectievelijk met 49% en 71% af.

De decanter van GEA Westfalia Separator is geschikt om een dikke en dunne mestfractie te produceren. Het scheidingsrendement van fosfaat is hoog, bij digestaat (vergiste mest) komt 77% in de dikke fractie en bij rundveemest 67%. Dit is aanmerkelijk hoger dan het scheidingrendement van een schroefpersfilter, waar in eerder onderzoek resp. 38% en 26% is gemeten. Bij scheiden van rundveemest komt 34% van de massa in de dikke fractie. Dat is gunstig wanneer een bedrijf met mestscheiding opslagruimte wil creëren voor drijfmest. Bij afvoer van fosfaat wordt hierdoor bij rundveemest 49% op het afvoervolume bespaard en bij digestaat zelfs 71%. Door het hoge scheidingsrendement voor fosfaat ontstaan twee mestsoorten met sterk verschillende stikstof-fosfaatverhoudingen. Dit is gunstig voor de bemesting. Hoe verder de verhoudingen uit elkaar liggen hoe meer mogelijkheden er namelijk zijn om gewassen op maat te bemesten.

De decanter bestaat uit een sneldraaiende trommel met daarin een wormschroef. Dunne mest komt in de snel draaiende trommel. Door de centrifugaal krachten worden de vaste delen naar buiten geslingerd. Een schroef transporteert de vaste delen vervolgens naar het taps toelopende einde van de trommel. Hier worden de vaste delen verder ontwaterd. Aan het eind van de trommel komt er dan droge koek uit. De in de test gebruikte decanter had een geringe trommeldiameter. Het was moeilijk om hiermee rundveemest te scheiden. De decanter kwam mogelijk daardoor niet verder dan een drogestofgehalte van 17% in de dikke fractie, waar voor een goede bewaring meer dan 20% gewenst is. De verwachting is dat een decanter met een grotere trommeldiameter betere resultaten geeft.

Gratis downloaden rapport
Zie het origineel
Het Koeien & Kansen-rapport 57: 'Scheiden van rundveemest met decanter van GEA Westfalia Separator, Testresultaten van scheiden met vergiste en onvergiste rundveemest' is gratis te downloaden via http://edepot.wur.nl/157784. Een gedrukt exemplaar is te bestellen bij het secretariaat van Koeien & Kansen, 0320-293302 begin_of_the_skype_highlighting 0320-293302 end_of_the_skype_highlighting.