Gemeente Lelystad

Eerste sponsors NK Veldloop tekenen contract

Dinsdag 14 december 2010
Burgemeester Horselenberg geflankeerd door vertegenwoordigers van de vijf sponsors

Burgemeester Margreet Horselenberg van Lelystad heeft maandag 13 december de eerste vijf sponsorcontracten getekend voor de organisatie van de NK Veldloop voor Gemeenten op 23 maart 2011. Over de inzet en bijdrage in de kosten heeft de gemeente Lelystad overeenstemming bereikt met BMC Advies en Management als hoofdsponsor. IZA Zorgverzekeraar NV, Loyalis, Metafoor Ruimtelijke Ordening en Vastgoed en GemeenteOplossingen treden op als subsponsor.

Ook bijdrage provincie

Provincie Flevoland draagt voor een bedrag van EUR 7.000,- bij aan de NK Veldloop Gemeenten. Voor de provincie is het een mooi aanknopingspunt om zich, mede in het kader haar 25-jarig bestaansjubileum in 2011, voor een breed publiek landelijk te presenteren.

Inschrijving start 3 januari

De contractondertekening met de sponsoren betekende voor de gemeente Lelystad de formele aftrap om het evenement georganiseerd te krijgen. De NK Veldloop voor Gemeenten is in de loop der jaren uitgegroeid tot het sportmoment van het jaar voor gemeenteambtenaren. Lelystad verwacht, mede door haar centrale ligging in het land, een recordopkomst van 5.000 ambtenaren. De inschrijving start begin volgend jaar, op maandag 3 januari 2011. Alle gemeenten ontvangen daarvoor deze week een mailing van de gemeente Lelystad.

Speciale website

Op de speciaal daarvoor ontworpen website www.nkveldloopgemeenten.nl wordt alle informatie over de NK Veldloop overzichtelijk gepresenteerd.

Goede Doel

Aan het veldloopevenement is een goed doel gekoppeld. Lelystad heeft gekozen voor het AstmaFonds. Een positieve opbrengst komt ten goede aan astma- en COPD patiënten. Met de (kinder)longartsen van ziekenhuis MC Zuiderzee is nog overleg over een specifieke bestemming. Voor de inzameling van middelen hiervoor heeft de gemeente Lelystad een sponsorwervingsactie onder het lokale en regionale bedrijfsleven gestart.

Comité van aanbeveling

Het gevormde comité van aanbeveling om deelname te stimuleren, bestaat naast burgemeester Horselenberg, uit Leen Verbeek, commissaris der koningin in Flevoland, Herman Sluijter, nationaal en internationaal starter bij de KNAU, Loek Winter, voorzitter directie MC Groep en Michael Rutgers, directeur van het Astma Fonds. Ja