Gemeente Veenendaal


Gladheidbestrijding in Veenendaal

De winter is dit jaar vroeg ingetreden, vanaf eind november hebben we te maken met sneeuw. De afgelopen anderhalve week is met man en macht gewerkt aan het zo goed mogelijk sneeuwvrij maken van routes. Wat doen de gemeente en Afvalcombinatie De Vallei om de straten zo schoon mogelijk te houden:

In Veenendaal wordt gestrooid aan de hand van een aantal uitgangspunten:

als eerste komen de hoofdroutes aan de beurt;

daarna worden straten rond verpleeg-en verzorgingstehuizen, winkelcentra en scholen alsook wijkontsluitingswegen in de route meegenomen;

als laatste wordt gestrooid op andere wegen, vooral in de wijken.

Op het moment dat er vorst of sneeuw verwacht wordt rijden autoâs uit om preventief te kunnen strooien. De hoofdroutes (de doorgaande wegen en fietspaden) worden als eerste behandeld. Dit kost - met de zes voertuigen die hiervoor beschikbaar zijn â vier uur. Daarna wordt een aantal secundaire routes bestrooid, ervan uitgaande dat het weer ons niet noopt tot het opnieuw bestrooien van de hoofdroutes. Daar het niet mogelijk is om in de eerste uren het hele wegennet van Veenendaal te behandelen, kan het voorkomen dat wegen of gedeelten daarvan glad blijven. Ook al is er gestrooid, dan kan het soms glad blijven. Dit is vaak het geval in straten in wijken waar weinig autoverkeer is. Dan kan het zout niet direct effectief werken.

Omdat het strooien niet bevorderlijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens.

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner van de gemeente kunt u zelf ook helpen om zo min mogelijk last te hebben van de sneeuw. Met een sneeuwschuiver kunt u uw eigen oprit en het trottoir voor uw woning schoonhouden, samen met uw wederzijdse buren heeft u dan al een deel van het openbare gebied sneeuwvrij gemaakt. Bij het tuincentrum kunt u strooizout aanschaffen en dit op voorhand beschikbaar hebben om hiervoor te kunnen gebruiken als u dit nodig vind. De gemeente Veenendaal wil u bij dit laatste initiatief graag ondersteunen. U kunt deze week per huishouden één emmer met strooizout komen laten vullen. Neemt u hiervoor zelf een emmer mee! Dat kan deze week t/m vrijdag 17 december tijdens de openingstijden van de gemeentewerf (van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur) aan de Nijverheidslaan 2. Op vrijdag 17 december is dit nog mogelijk tot 20.00 uur. Mocht de winter zich voortzetten zoals we de afgelopen periode hebben ervaren, dan kan het zijn dat er opnieuw gelegenheid wordt geboden om zout op te halen. Als dit aan de orde is, dan wordt dat vermeld op internet (www.veenendaal.nl) en op de gemeentepagina. Als u nog vragen heeft over de gladheidbestrijding, dan kunt u bellen met de servicelijn, telefoon (0318) 538 538.

Â

Â

Â

Â