Gemeente Waddinxveen


Wedstrijd straatnamen Centrumplan
sfeerimpressie centrum

Weet u een toepasselijke naam voor het plein en/of de straten in het nieuwe Centrum van Waddinxveen? Doe dan mee aan de wedstrijd die de gemeente uitschrijft.

U kunt er een leuke prijs mee winnen. Uw inzending moet wel aan een paar voorwaarden voldoen en kan tot en met 14 januari 2011 bij de gemeente worden ingeleverd. Uit de inzendingen kiest de jury drie genomineerden, die aan de Straatnamencommissie worden voorgelegd. De Straatnamencommissie kiest de winnaars. Op 8 februari 2011 worden de winnende namen bekendgemaakt en krijgen de winnaars op feestelijke wijze hun prijs uitgereikt.

Wie vanaf de Dreef en de Kanaaldijk het plangebied overziet, merkt dat de werkzaamheden voor het Centrumplan gestaag vorderen. Het wordt dus tijd om na te denken over een toepasselijke naam voor zes straten van het nieuwe Centrum in Waddinxveen. âAlle inwoners van Waddinxveen â jong én oud - bieden we de kans om daarover mee te denken. Dus hebben we een straatnamenwedstrijd uitgeschrevenâ, legt wethouder Kees de Jong uit.
Twee wedstrijdopdrachten

De wedstrijd omvat twee onderdelen. U kunt ervoor kiezen aan één of aan beide onderdelen mee te doen.
De opdrachten: Stratenplan Centrum

Â

Opdracht 1:
Bedenk een toepasselijke naam voor het grote binnenplein in het Centrum van Waddinxveen.
Het betreffende plein staat in rood op de tekening aangeduid. Â

Opdracht 2:
Bedenk een toepasselijke naam voor één of meerdere straten in het Centrum van Waddinxveen.
Op de tekening staan de zes straten waarvoor we een naam zoeken, in rood met nummers aangegeven. U kunt voor elke straat één naam insturen.

Â
Wedstrijdvoorwaarden

Wie meedoet dient u rekening te houden met de volgende voorwaarden:
* De straten mogen niet vernoemd worden naar bestaande straten en winkelgebieden in Waddinxveen.

* De naam moet een relatie leggen met een Waddinxveens element, bijvoorbeeld een gebeurtenis uit de geschiedenis van Waddinxveen of een verwijzing naar een overleden inwoner die veel betekend heeft voor de gemeente.Â

* De naam mag noch schertsend zijn bedoeld noch beledigend zijn voor mensen of instellingen.

* Mocht er geen toepasselijke namen uit de inzendingen gekozen kunnen worden, dan behoudt de Straatnamencommissie zich het recht voor zelf de straatnamen te kiezen.Â

* Als de Straatnamencommissie een naam selecteert die meerdere inzenders hebben ingezonden, dan wordt de prijs onder deze inzenders verloot.

* Wie een deelnameformulier inzendt, verklaart akkoord te gaan met deze wedstrijdvoorwaarden.

* Over de wedstrijd en de keuze van de jury en de Straatnamencommissie kan niet worden gecorrespondeerd.

Wie kan meedoen

Alle inwoners van Waddinxveen â ook jongeren - kunnen meedoen, met uitzondering van medewerkers van de gemeente Waddinxveen en ASR Vastgoed Ontwikkeling. Iedere inwoner mag één deelnameformulier insturen.
Hoe u kunt inzenden

Uw inzending kunt u op twee manieren inleveren:

Onderaan deze pagina vindt u het digitale deelnameformulier, dat u online kunt invullen en inzenden.
Uw inzending kunt u tot en met 14 januari 2011 digitaal verzenden. Â

U kunt ook het deelnameformulier invullen dat u in de themapagina in het weekblad Hart van Holland vindt en lever het in op het gemeentehuis.
In de hal van het gemeentehuis vindt u een gesloten bus, waarin u uw inzending kunt deponeren.
Uw inzending kunt u tot en met 14 januari 2011 inleveren. Extra deelnameformulieren kunt u afhalen bij de balie van het gemeentehuis.Jury kiest de beste inzendingen

In de jury zitten wethouder Kees de Jong, Henk de Bas, voorzitter van de OVW en Léonie Laurs, voorzitter van het Wijkplatform Zuid & Oost. .
De jury kiest uit alle inzendingen:

drie genomineerden met de beste naam voor het plein;

de beste suggesties voor de straatnamen.

De jury legt vervolgens de drie nominaties en de geselecteerde straatnamen voor aan de Straatnamencommissie van de gemeente Waddinxveen.
Â
Straatnamencommissie kiest de winnaars

De Straatnamencommissie kiest uit de voorgedragen namen:

de winnende naam voor het plein:

* de winnaar krijgt een wensbon ter waarde van 250 euro
* nummer 2 krijgt een wensbon ter waarde van 100 euro
* nummer 3 krijgt een wensbon ter waarde van 50 euro. Â

de straatnamen die zij overneemt.
De inzender van een gekozen naam krijgt 25 euro per straatnaam.Bekendmaking winnaar

De officiële bekendmaking van de winnende straatnamen door de Straatnamencommissie en feestelijke prijsuitreiking aan de winnaars vindt plaats op 8 februari 2011.
De winnaars en de genomineerden worden tevens bekend gemaakt in Hart van Holland.
Â

Invulformulier:
Deelnameformulier wedstrijd straatnamen Centrumplan