Gemeente Best

Structuurvisie ter inzage

14-12-2010

De gemeente Best heeft een ontwerp-structuurvisie opgesteld. Dit is een visie op hoe Best zich op langere termijn (tot circa 2030) dient te ontwikkelen. In de afgelopen maanden is aan deze visie gewerkt en daarbij hebben alle inwoners van Best en andere geĂŻnteresseerden de mogelijkheid gehad om mee te denken.

Net voor de zomer heeft een inloopmarkt plaatsgevonden, waarbij inwoners aan de hand van stellingen hun mening konden geven. Ook is met betrokken organisaties en een klankbordgroep gesproken en gediscussieerd. De input van de bijeenkomsten is verwerkt in de ontwerp-structuurvisie. Ook het al vastgestelde beleid en de afspraken die in regionaal verband zijn gemaakt zijn in deze visie verwerkt. In de structuurvisie wordt een doorkijk gemaakt naar de gewenste toekomst van Best.

De ontwerp-structuurvisie ligt vanaf 15 december 2010 voor een periode van zes weken ter inzage. U kunt tijdens deze periode de ontwerp-structuurvisie inzien bij de balie van de afdeling Uitvoering, Vergunningen in het gemeentehuis, maar ook hieronder downloaden (dit document opent als pdf in een nieuw venster):

* Ontwerp-structuurvisie gemeente Best

Meer informatie over deze terinzagelegging en de verdere procedure vindt u bij de Openbare Bekendmakingen op deze website.
---