FNV KIEM

Eerste Kamer stemt tegen verhoging btw theaterkaartjes

woensdag 15 december 2010

De Eerste Kamer vindt dat er vanaf 1 januari geen btw-verhoging op theaterkaartjes moet komen. De Tweede Kamer ging eerder wèl akkoord met het kabinetsplan om de btw op podiumkunsten te verhogen van 6 naar 19 procent.

Het kabinet (VVD, CDA, PVV) moet zich nu beraden of het aan de eis van de Senaat tegemoet komt. Dat zal komende vrijdag tijdens het kabinetsberaad. FNV KIEM heeft zich van meet af aan verzet tegen het verhogen van de btw op theater- en concertkaartjes.

De Eerste Kamer nam dinsdag een motie aan om de btw-maatregel tegen te houden. Alleen het CDA, de VVD en de SGP stemden tegen de motie. De regeringscoalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid omdat de PVV in de Senaat niet is vertegenwoordigd.

Het btw-plan is hiermee nog niet van tafel. Om de belastingverhoging op theater- en concertkaartjes tegen te houden moet de Eerste Kamer het hele belastingplan verwerpen waarvan het de btw-verhoging op podiumkunsten deel uitmaakt.

De actie van de Eerste Kamer is opmerkelijk. Gewoonlijk stuurt de senaat geen wetten terug naar het direct gekozen deel van de volksvertegenwoordiging in de Tweede Kamer. Een dag voordat Eerste Kamer tegen de btw-verhoging stemde vond in de Tweede Kamer het debat plaats over de bezuinigingen op kunst en cultuur. Staatssecretaris Zijlstra (VVD), die verantwoordelijk is voor de cultuursector had toen geen krimp gegeven.

De staatssecretaris lag maandag tijdens het onder vuur van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer. Die verweten het kabinet culturele kaalslag, rechts revanchisme de kille toon van het debat. Als een van de pijlers van Zijlstra's ideeën voor het opnieuw inrichten van de kunstsector noemde de staatssecretaris `kernpunten', die een `kwalitatief hoog aanbod in het hele land' moet garanderen. Hij kon nog niet aangeven wat die `kernpunten' zijn. Wat betreft de kabinetseis om theater - en toneelsubsidie afhankelijk te maken van de hoeveelheid bezoekers, de zogenaamde publiekseis, zei die Zijlstra dat kwaliteit het `leidend beginsel' zal zijn.

De oppositie verzette zich hevig tegen de afschaffing van de WWIK, een regeling die startende, werkloze kunstenaars een aantal jaren achtereen in staat stelt een eigen praktijk op te bouwen. Opheffing van deze steunmaatregel levert Sociale Zaken 10 miljoen op. De SP verweer dat ministerie op dit gebied `onkunde' omdat de kunstenaars dan in de bijstand komen en veel meer ontvangen dan van de WWIK. De PvdA deed een oproep voor een hoorzitting tijdens welke de partij van kunstenaars wil horen wat de gevolgen van de bezuinigingen volgens hun zullen zijn. Een tiental moties die de oppositiepartijen aan het eind van het debat over de kunstbegroting indienden werden door de staatssecretaris ontraden. Donderdag stemt de Tweede Kamer over de moties.

Op één punt toonde de staatssecretaris zich bereid met de oppositie en coalitiepartij CDA mee te denken. Hij wil mogelijkheden onderzoeken om de cultuurkaart, het CJP-pas, in een of andere vorm te behouden. Hij maakte wel duidelijk dat hij daar geen subsidiegeld voor over heeft (EUR13 miljoen euro per jaar). In gesprekken met de sector wil Zijlstra op zoek naar alternatieven voor de educatie en participatie van kinderen op het gebied van cultuur. Dat moet volgens hem gebeuren binnen het vak CKV, waarvoor scholen geld krijgen uit het onderwijsbudget. De staatssecretaris kondigde aan dat de cultuurkaart vanaf 1 september 2012 wordt afgeschaft, dat driekwart jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was.