Eerste Kamer der Staten Generaal

BES-eilanden krijgen nieuw fiscaal stelsel

14 december 2010

De Eerste Kamer heeft op 14 december ingestemd met een nieuw fiscaal stelsel voor de BES-eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) met ingang van 2011 (32.276). Ook stelde de senaat de Belastingwet (32.189) voor deze eilanden vast en stemde hij in met de Douane- en Accijnswet BES (32.190). De fractie van de SP liet aantekenen tegen de voorstellen te zijn. Volgens woordvoerder senator Ten Horn is het afschaffen van de successiebelasting voor de BES-eilanden in strijd met het gelijkheidsbeginsel.

Staatssecretaris Weekers (Belastingen) bestreed deze opvatting met een verwijzing naar de ongelijke situatie op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen in vergelijking met het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Evenals SP-senator Ten Horn zijn ook de senatoren Doek (CDA) en Laurier (GroenLinks) bevreesd dat de BES-eilanden vanwege de lage belastingtarieven nieuwe 'belastingparadijzen' worden. Staatssecretaris Weekers zei dat dit niet de bedoeling is en dat nauwgezet gevolgd zal worden hoe het nieuwe fiscale stelsel uitpakt.

Senator Biermans (VVD) sprak de wens uit dat het in Nederland zelf ooit nog eens komt tot een zo eenvoudig stelsel zoals nu gaat gelden voor de BES-eilanden. Op verzoek van senator Doek (CDA) zegde staatssecretaris Weekers toe dat hij zal antwoorden op een brief van verontruste ondernemers die actief zijn op de BES-eilanden.