CDA


Esther de Lange: Europees Parlement wil foute eieren van de markt woensdag 15 december 2010

Het verbod op legbatterijen dat ingaat op 1 januari 2012 moet onverkort gehandhaafd blijven. Dit staat in een resolutie van CDA-Europarlementariër Esther de Lange waarover deze week wordt gestemd. Cijfers wijzen uit dat naar verwachting zo'n 30% van de eierproductie op die datum nog steeds in legbatterijen geproduceerd zal worden. Sommige landen pleiten nu voor een verlenging van de overgangstermijn. De productiekosten van eieren uit alternatieve houderijsystemen liggen 8 tot 13 procent hoger dan die van legbatterij-eieren.

CDA-Europarlementariër Esther de Lange, die de onderhandelingen over de uiteindelijke resolutie leidt, kiest voor de harde lijn: "Boeren die netjes aan de regels voldoen mogen niet lijden onder de achterblijvers. Vele Europese boeren hebben flink geïnvesteerd om de overstap van legbatterijen naar diervriendelijke alternatieven te maken. In Nederland zijn we vrijwel rond. We weten al 12 jaar dat het verbod eraan komt en toch zijn er enkele lidstaten waar de doelstellingen niet gehaald gaan worden omdat er amper een begin gemaakt is met de ombouw. Het is aan de Europese Commissie om ervoor te zorgen dat de boeren die zich aan de regels houden niet in de kou komen te staan. Er mag geen oneerlijke concurrentie ontstaan."

Naast een strenge aanpak door de Europese Commissie richting de achterblijvers pleit de resolutie ook voor een exportverbod van eieren uit legbatterijen, zodat deze productievorm commercieel minder interessant wordt.