Gemeente Leidschendam-Voorburg* Nieuws 2010

Participatieraad in nieuwe samenstelling

13 december 2010 - De Participatieraad maatschappelijke ondersteuning en Sociale zaken adviseert de gemeente Leidschendam-Voorburg op het terrein van Sociale zaken en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de gemeenteraad voorgesteld de verordening van de Participatieraad enigszins aan te passen. Belangrijkste voorstel is om de samenstelling van de raad te veranderen.

Voortaan één Participatieraad
De belangrijkste verandering in het voorstel is de opheffing van de twee deelraden Maatschappelijke Ondersteuning en Sociale Zaken met als doel de integraliteit van de adviezen te bevorderen. De nieuwe Participatieraad bestaat in totaal uit 16 leden, waarvan 8 nieuwe leden, en een nieuwe voorzitter mevrouw A.P. de Grijs - Langestraat per
1 oktober 2010.

Nieuwe start op werkconferentie 2 december
Op 2 december hield de Participatieraad samen met de gemeente een werkconferentie om de agenda voor het komende jaar op te stellen. Deelnemers aan deze conferentie zijn alle leden van de Participatieraad en gemeenteambtenaren die betrokken zijn bij de beleidsterreinen waarop de Participatieraad de gemeente adviseert. Na afloop van de werkconferentie kwam wethouder voor Sociale Zaken en Zorg Gregor Rensen langs om kennis te maken met de nieuwe leden van de Participatieraad. Voor meer informatie over de Participatieraad, zie www.prlv.nl