Gemeente Boskoop


PERSBERICHT 10.59 - Plastic inzameling vanaf 2011 om de twee weken

In opdracht van de gemeente Boskoop is in 2010 elke vier weken het plastic afval huis-aan-huis ingezameld door Cyclus. Vanaf 2011 verandert de wijze van inzameling en wordt het plastic elke twee weken ingezameld. Ook wijzigt de inzameldag van maandag naar donderdag. Voortaan wordt het plastic afval in dezelfde week opgehaald als het restafval. De eerstvolgende keer dat het plastic wordt opgehaald, is donderdag 6 januari.

In 2010 is in totaal 84.160 kilo plastic ingezameld, omgerekend is dat
13,8 kilo per huishouden. Dit is goed nieuws, want het apart houden van plastic is goed voor het milieu. Ook positief is dat er nog steeds een stijgende lijn zit in het aantal kilo's plastic dat wordt opgehaald. Toch wil de gemeente nog meer plastic inzamelen om te voldoen aan de landelijke doelstelling die voor 2012 is gesteld (15 kg per huishouden per jaar). Daarom wordt het plastic afval vanaf 2011 niet meer elke vier weken, maar elke twee weken opgehaald.

Onderzoek naar het scheiden van afval
In 2010 heeft de gemeente onderzoek gedaan naar het scheiden van diverse afvalsoorten. Naast een bewonersenquête zijn de inzamelresultaten voor de verschillende soorten afval bekeken en is met een steekproef het restafval gesorteerd om te meten welk aandeel van het restafval nog gescheiden kan worden. Wethouder Leefbaarheid Gert Dazler: "De uitkomsten van de onderzoeken hebben ons belangrijke informatie gegeven. Met alle resultaten zijn we aan de slag gegaan om het gescheiden inzamelen van afval verder te optimaliseren én daarmee de inwoners te stimuleren om nog meer afval te scheiden. Als gemeente kunnen wij de faciliteiten aanbieden en daarmee een goede basis leggen voor het scheiden van afval, maar de inwoners moeten het uiteindelijk doen. Uit de enquête blijkt dat de bereidheid om afval te scheiden onder Boskopers groot is en dat is heel positief. Op die manier kunnen we samen zorgen dat er zoveel mogelijk afval gescheiden en gerecycled wordt."

Waarom wordt het plastic vanaf 2011 vaker opgehaald? In de bewonersenquête werd ruimtegebrek als belangrijkste reden genoemd door mensen die het plastic niet scheiden. Als oplossing hebben `niet-scheiders' aangegeven dat een hogere frequentie van de inzameling het afvalscheiden zal bevorderen. Ook veel mensen die scheiden, geven aan dat het plastic vaker opgehaald mag worden. Vanwege deze redenen en omdat de gemeente de doelstelling voor plasticinzameling in 2012 wil behalen, is besloten het plastic afval voortaan elke twee weken op te halen. Vanwege logistieke redenen verandert hierdoor ook de ophaaldag van het plastic van maandag naar donderdag. De nieuwe ophaaldata staan ook op de afvalkalender die deze week huis-aan-huis wordt verspreid.

Waarom plastic gescheiden inzamelen?
Er is steeds meer aandacht voor het milieu. Plastic gescheiden inzamelen is één van de maatregelen voor een beter milieu. Het ingezamelde plastic kan opnieuw gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten, zoals flessen, fleecekleding, dashboards, tennisballen en mobiele telefoons. Zo worden natuurlijke bronnen gespaard. Ook hoeft er door het goed scheiden van afval minder afval verbrand te worden en minder verbranding betekent een lagere CO2-uitstoot. Een bijkomend voordeel is dat uw gewone vuilnisbak minder snel vol is. Het vaak omvangrijke plastic afval gaat namelijk in een aparte zak.

Wat zijn de aanbiedregels?
o U kunt het plastic afval bewaren in de speciale Plastic Hero zakken. Deze zijn gratis af te halen op de volgende locaties: Van der Hoeven Natuurmarkt (Koninginneweg), Albert Heijn Koninginneweg, Hoogvliet Burgemeester Colijnstraat, Hoogvliet Goudse Rijweg, Hoogvliet Linnaeusweg, Gemeentehuis. Andere vuilniszakken zijn voor de inzameling van plastic niet toegestaan.
o Op de dag dat de zak wordt opgehaald, mag u deze neerzetten op de plek waar u ook uw rest- en GFT-afval aanbiedt. Vóór 7.30 uur moet de zak op de aanbiedplaats staan.
o Bied plastic afval ongewassen, eventueel met dop en al, bij voorkeur ingedeukt aan. Het plastic afval moet leeg zijn en er mogen geen papier, karton of (aluminium) folieresten aan zitten. o Om te voorkomen dat de zakken wegwaaien, kunt u één verpakking (bijvoorbeeld een fles) vullen met water en de zakken aan elkaar binden.

Informatie en vragen
Op de website www.plastic-heroes.nl en www.cyclusnv.nl/plastic staat meer informatie over de inzameling en het scheiden van plastic afval. Voor vragen kan contact opgenomen worden met Cyclus, per e-mail: info@cyclusnv.nl of tel. 0182-547500.