Gemeente Wunseradiel


Burgemeester Piersma Koninklijk onderscheiden

burgemeester Piersma
Burgemeester Theunis Piersma van Wûnseradiel is door de Koningin benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koningin John Jorritsma speldde hem maandagavond jl. de bijbehorende versierselen op. Dit gebeurde tijdens de allerlaatste vergadering van de gemeenteraad van Wûnseradiel.

Op 1 januari fuseert Wûnseradiel met vier andere gemeenten tot de gemeente Súdwest Fryslân. Burgemeester Piersma (58) is vanaf 1995 burgemeester van Wûnseradiel. Hij was tot nu toe de enige burgemeester die lid is van de Fryske Nasjonale Partij (FNP). Zijn werk deed de heer Piersma volgens de heer Jorritsma met veel liefde en inzet voor het ambt. Ook was hij gemakkelijk aanspreekbaar voor de inwoners. Inhoudelijk zorgde de burgemeester er onder meer voor dat de gemeente financieel gezond bleef. Ook bracht hij de ambtelijke organisatie op orde. In 2008 ontving hij namens de gemeente Hare Majesteit de Koningin voor de viering van Koninginnedag in Makkum.

Naast zijn werk was de heer Piersma actief als voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. Hij is vicevoorzitter van de internationale kaatsfederatie. Voordat hij aantrad in Wûnseradiel was hij wethouder in Tytsjerksteradiel.