Gemeente Eindhoven

Eindhoven heeft eerste hbo-opleiding buurtwerken

Dit jaar zijn veertig tweedejaarsstudenten aan de slag in naoorlogse wijken en buurten in het Eindhovense stadsdeel Woensel. In het kader van hun hbo-opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV) aan Fontys Hogeschool Sociale Studies te Eindhoven, voeren ze opdrachten uit waarbij ze bewoners en professionals helpen om de wijk leefbaar te houden. Deze praktijkgerichte HBO-opleiding voor toekomstige buurtwerkers is uniek in Nederland. Kenmerkend is dat in deze opzet niet wordt samengewerkt met de traditionele `welzijnsorganisaties' in de wijk, maar met de gemeente en de woningcorporatie Woonbedrijf. Het samenwerkingsverband is vastgelegd in het convenant `buurtleerplaatsen' dat de gemeente, Fontys en Woonbedrijf op 14 december 2010 ondertekenen.

De CMV-opleiding van Fontys richt zich vanaf dit schooljaar helemaal op buurtwerken. Voorheen richtte ze zich bijvoorbeeld ook op het opleiden van medewerkers voor culturele organisaties. Voor studenten is het een unieke mogelijkheid om een hbo-opleiding te volgen en tegelijkertijd ervaring op te doen in de praktijk. Tot nu toe waren zij voor hun praktijkervaring tijdens de opleiding aangewezen op de (beperkte) stageperiode die in de meeste gevallen bij een welzijnsinstelling plaatsvond. Maar nu begeleiden de gemeente en Woonbedrijf de studenten in de praktijkopdrachten. Sinds enkele jaren richt landelijk en gemeentelijk beleid zich meer op de schaal en het eigen burgerinitiatief van de wijk en de buurt. Dit vraagt om specifieke competenties van medewerkers van gemeenten, woningcorporaties, welzijns- en soortgelijke instellingen. Het is nodig dat er voldoende studenten worden opgeleid die mogelijk na hun opleiding bij deze organisaties aan de slag kunnen. De opleiding CMV legt zich vanaf dit studiejaar als eerste opleiding in Nederland volledig toe op buurtgericht werken.

De gemeente en Woonbedrijf laten de studenten projecten uitvoeren die hen helpen in het verkrijgen van meer inzicht in de specifieke situaties in de buurt. De eerste groep studenten is nu bezig met verschillende onderzoeken in naoorlogse buurten in Woensel. In deze buurten gaat het op zich goed, maar ze hebben juist nu aandacht nodig om ervoor te zorgen dat het goed blijft gaan en ze niet gaan afglijden tot aandachtswijken.

Kracht en potentie

De CMV-opleiding van Fontys Hogeschool Sociale Studies leidt studenten op tot professionals die werken aan maatschappelijke emancipatie van mensen vanuit het `empowermentprincipe'. De buurtwerkers van de toekomst gaan uit van de kracht en potentie die bij buurtbewoners aanwezig zijn. De kunst is om die aan te spreken, zodat de bewoners zelf blijven zorgen voor een leefbare wijk.

Verantwoordelijkheden

De drie partijen Woonbedrijf, Fontys Hogeschool Sociale Studies en de gemeente Eindhoven hebben het samenwerkingsverband vastgelegd in het convenant `buurtleerplaatsen'.
Fontys is eindverantwoordelijk voor het opleidingsgedeelte, zoals de inhoudelijke lesprogramma's, de coaching van de studenten en de kwaliteit voor de geleverde producten.
Woonbedrijf en gemeente zijn opdrachtgevers voor projecten, faciliteren het werken aan de opdrachten, ontsluiten netwerken, bieden toegang tot relevante kennis en helpen studenten op weg.

Nieuw type buurtwerker

Door de samenwerking tussen de Hogeschool Sociale Studies van Fontys, gemeente en Woonbedrijf worden studenten afgeleverd die in staat zijn in complexe situaties samen met relevante partners aan hun opdracht te werken. Deze studenten zijn straks niet alleen opgeleid om in het traditionele welzijnswerk (jongerenwerk, opbouwwerk, emancipatiewerk, kinderwerk, sportbuurtwerk etc.) aan de slag te kunnen, maar ook bij een gemeente of woningcorporatie.