Nieuw-Vlaamse Alliantie
Stortvloed aan Albaniërs en Bosniërs verwacht: regering niet voorbereid

klok 15 december 2010

Vanaf vandaag hebben Albanezen en Bosniërs geen visum meer nodig om naar het Schengengebied te reizen. In Albanië hebben al 1,6 miljoen Albanezen een paspoort aangevraagd. Toen in december 2009 de visumplicht voor Serviërs en Macedoniërs werd afgeschaft, werd ons land overspoeld door asielzoekers uit deze landen. Nu bestaat bij de diensten in Brussel de vrees dat dit scenario zich zal herhalen met Albanezen en Bosniërs. De N-VA betreurt dat de regering geen lessen trekt en geen versnelde procedure instelt.

Bij de Dienst Vreemdelingenzaken en bij Buitenlandse Zaken circuleren de schattingen al enkele dagen. Het feit dat 1,6 miljoen Albanezen een paspoort hebben aangevraagd, betekent dat ze van plan zijn massaal naar de Schengenlanden te komen. Het gros van de Serviërs en de Macedoniërs destijds waren economische vluchtelingen. Dat bleek uit cijfers: van de 908 asieldossiers uit Macedonië werd amper 0,5 % erkend.

Kamerlid Daphné Dumery: "Voor de Albanezen en de Bosniërs verwachten we hetzelfde. Zij gaan nu ook massaal in "de opvang" terechtkomen, om dan te worden uitgewezen. In Frankrijk doen ze het anders: daar worden asielzoekers uit de Balkan afgeleid naar een versnelde procedure van maximaal twee weken. Albanië wordt er beschouwd als een veilig land, omdat het zeer onwaarschijnlijk is dat mensen er vluchten voor vervolging. De Belgische regering weigert tot nu deze regelgeving, conform aan Europese richtlijnen, over te nemen."

Een snel "neen" is noodzakelijk Terwijl onze buurlanden dus een kordaat lik-op-stukbeleid voeren voor economische asielzoekers uit de Balkan, laat België hen toe tot een asielprocedure die tot 16 maanden kan duren, met verzekerde opvang. Dumery: "Ontradingscampagnes ter plaatse zijn een eerste stap. Voor wie afgewezen wordt, moet een `neen' binnen de twee weken mogelijk zijn, gevolgd door een snelle repatriëring."

De N-VA vraagt tenslotte dat bij duidelijke misbruiken de visumplicht opnieuw wordt ingevoerd, zoals Europa voorziet. Auteur(s): Daphné Dumery, Kamerlid Contactinfo:

Annemie Nijs, Communicatieverantwoordelijke Kamerfractie N-VA E-post: annemie nijs n-va be