Deelgemeente Charlois Rotterdam

Raad in de Wijk Pendrecht

Op 6 december bezocht de Charloise deelraad Pendrecht. Jaarlijks bezoekt de deelraad Charlois een aantal wijken, omdat zij het belangrijk vindt om van de bewoners zelf te horen wat zij vinden dat er goed gaat in hun wijk en wat niet.

De Raad in de Wijk Pendrecht werd goed bezocht; ongeveer 100 bewoners vonden de weg naar de Open Hofkerk om de deelraadsleden te vertellen wat zij van hun wijk vinden. De gesprekken tussen bewoners en deelraadsleden vonden plaats bij marktkramen die elk een buurt vertegenwoordigden: Ossenissebuurt, Tiengemetenbuurt, Zierikzeebuurt, Herkingenbuurt en Plein 1953. Belangrijkste onderwerp van gesprek bleek wijkgebouw de Middelburgt, dat een andere functie zal krijgen. Bewoners zijn bang dat zij daardoor hun ontmoetingsplek moeten gaan missen en zij vroegen om het behoud van de inloopfunctie van de Middelburgt. Ed Goverde, voorzitter van de deelraad, gaf aan dat de activiteiten leidend zijn en in de wijk moeten kunnen plaatsvinden.

Het dagelijks bestuur zet nog steeds in op het realiseren van de inloopfunctie samen met Kinderservice Hotels (KSH) in het gebouw.

Deelraad is er voor ú

De deelraad vindt het belangrijk te weten wat leeft onder de burgers van Charlois. Alleen dan zijn de deelraadsleden in staat de burgers van Charlois goed te vertegenwoordigen en zaken voor hen te realiseren en te veranderen. Het motto de deelraad is er voor ú! is dan ook niet voor niets gekozen. Om het contact met de burgers te onderhouden wordt onder andere een aantal keren per jaar een Raad in de Wijk georganiseerd.

Op 17 januari 2011 worden de uitkomsten van deze Raad in de Wijk besproken tijdens de raadstafel. Bewoners zijn daarbij van harte welkom! Het verslag van de Raad in de Wijk kunt u nalezen op het Bestuurlijk Informatiesysteem (BIS) op www.deelraadinfo.nl/charlois.