De Nederlandse Bank

IMF: 'Nederlandse financiële instellingen bestand tegen schokken'

Persbericht

Datum 15 december 2010

Nederlandse financiële instellingen beschikken over voldoende kapitaal om zware schokken op te vangen. De kapitaalversterking en de verbeterde winstontwikkeling plaatsen de banken in een goede uitgangspositie om te voldoen aan de aangescherpte kapitaalvereisten onder Bazel III.

Dat zegt het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in de voorlopige conclusies van een Financial Sector Assessment Program (FSAP) dat het IMF in de afgelopen weken heeft uitgevoerd. Het IMF heeft daarbij gesprekken gevoerd met het Ministerie van Financien, met de toezichthouders de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), en met andere partijen in de Nederlandse financiële sector.

Een FSAP is een regulier programma waarbij experts van het IMF de stabiliteit van de financiële sector en de kwaliteit van het toezicht in een land analyseren. De FSAP is een aanvulling op de jaarlijkse surveillance-activiteiten van het IMF (de zogenoemde artikel IV-consultaties) die een algemeen karakter kennen. In een FSAP wordt op een meer gerichte en diepgaande wijze ingegaan op de financiële sector. DNB had het IMF om een FSAP-analyse verzocht als uitvloeisel van haar in augustus gelanceerde `Plan van aanpak' voor de aanscherping van haar toezicht op de Nederlandse financiële sector.

In zijn voorlopige bevindingen stelt het IMF dat DNB voor deze aanscherping de juiste stappen zet. Met het 'Plan van aanpak' en de begin dit jaar gepubliceerde 'Visie op Toezicht 2010-2014' laat DNB zien pro-actief invulling te geven aan de lessen uit de crisis en een meer indringende aanpak in het toezicht.

Het blijkt dat het toezicht op de financiële sector in hoge mate voldoet aan de internationale standaarden. Met het zogeheten 'Twin Peaks'-model loopt Nederland internationaal voorop en ook de versterkingen van de financiële regelgeving worden door het IMF verwelkomd. Het IMF heeft verder waardering voor de wijze waarop DNB het toezicht op de pensioensector invult, en constateert belangrijke verbeteringen in het toezicht op verzekeraars.

DNB zou de beschikking moeten krijgen over meer gedetailleerde gegevens van de instellingen in de financiële sector, aldus het IMF. Daarnaast verdient het crisisinstrumentarium uitgebreid en versterkt te worden. Tevens adviseert het IMF om verder te blijven werken aan het ontwikkelen van het nieuwe macro-prudentiële beleid, dat zich richt op de stabiliteit van het financiële stelsel als geheel.

In de komende periode zal het IMF zijn rapport afronden. De resultaten worden vervolgens conform gebruik bij het IMF meegenomen in de jaarlijkse artikel IV-missie die voor maart 2011 gepland staat en die in juni wordt afgerond.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Tobias Oudejans (tel.nrs. 020-524 3100 en 06-524 96 961), Herman Lutke Schipholt (tel.nrs. 020-524 2712 en 06-524 96 900) en Kees Verhagen (tel.nrs. 020-524 2272, en 06-211 23 922).

Downloads


* Kingdom of the Netherlands-The Netherlands Financial Sector Assessment (PDF: 29,5 Kb)

---

Zie het origineel