Gemeente Hellevoetsluis


Verkeerssituatie Rijksstraatweg Nieuwenhoorn onderzocht

De verkeersveiligheid van de Rijksstraatweg ter hoogte van Nieuwenhoorn is al langere tijd onderwerp van gesprek. Tijdens een bijeenkomst in september heeft de gemeente met omwonenden van de Rijksstraatweg de verkeerssituatie besproken. Omwonenden wilden dat de Rijksstraatweg bij Nieuwenhoorn een 30-km zone wordt en pleitten ervoor om een onafhankelijk verkeerskundig bureau onderzoek te laten doen naar de verkeerssituatie.

De gemeente heeft gehoor gegeven aan deze vraag van de omwonenden en er is een onderzoek ingesteld. Daarbij waren er twee doelen. Allereerst bekijken welke maatregelen de gemeente kan nemen om de verkeerssituatie op de Rijksstraatweg te verbeteren. En daarnaast onderzoeken welke gevolgen het instellen van een 30-km zone zou hebben op het gebruik en de inrichting van de weg.

Het advies- en ingenieursbureau DHV heeft het onderzoek uitgevoerd. Het bureau heeft een inventarisatie en analyse gemaakt. Bureau DHV concludeert dat het vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk is om van de Rijksstraatweg bij Nieuwenhoorn op dit moment een 30-km gebied te maken. Wel is de aanbeveling om met beperkte maatregelen de weggebruikers er op wijzen dat snelheid verminderen gewenst is. Bijvoorbeeld door een heel duidelijke markering te maken bij de in- en uitgang van het woongebied van Nieuwenhoorn, ook wel een poortconstructie genoemd. De volledige rapportage is na te lezen op de website www.hellevoetsluis.nl.
De gemeente neemt de aanbevelingen van het bureau over en zal bekijken hoe de voorgestelde maatregelen het beste gerealiseerd kunnen worden.

MO-AF20100897 QuickScan Rijksstraatweg Nieuwenhoorn_V3 definitief.pdf

12/15/2010