Gemeente Hellevoetsluis


Definitief ontwerp buurtaanpak Nieuwenhoorn vastgesteld

Het college van B&W heeft het definitieve ontwerpplan voor de buurtaanpak in Nieuwenhoorn vastgesteld. Dit plan is door een kwaliteitsteam van 30 bewoners uit Nieuwenhoorn in samenwerking met de gemeente en wijkpartners opgesteld voor de verbetering van de openbare ruimte in Nieuwenhoorn.

De belangrijkste knelpunten zijn een tekort aan parkeergelegenheid, spelen en onderhoud. Om deze knelpunten op te lossen worden in verschillende straten extra parkeerplaatsen gecreëerd en snelheidsbeperkende maatregelen aangebracht. Speelveldjes worden opgeknapt en het plein aan het Achterdorp wordt opnieuw ingericht. Omdat er geen ruimte is voor een hondenuitlaatroute, worden hiervoor in de plaats vijf hondenpoepbakken geplaatst en komt er een hondenlosloopgebied.

Om dit ontwerp te kunnen realiseren moeten op verschillende plaatsen bomen worden gekapt. In de meeste gevallen komen hier andere bomen voor terug. Voor het aanvragen van de kapvergunningen wordt de standaard procedure gevolgd.

12/14/2010