FNV

FNV beschuldigt kabinet van woordbreuk over WW

'In feite pleegt het kabinet woordbreuk. Immers, tussen coalitie en gedoogpartner bestaat de afspraak dat niet getornd wordt aan hoogte en duur van de WW-uitkering.' FNV-bestuurder Leo Hartveld gebruikt zware woorden, maar het gaat volgens hem dan ook over een ernstige kwestie: Het kabinet wil de WW-duur van zieke werklozen korten met de duur van de ziekte. 'Dat is een forse aantasting van de WW', aldus Hartveld.

Reden voor de FNV om aan de bel te trekken is dat de Tweede Kamer donderdag knopen doorhakt over het voorstel van het kabinet. In een brandbrief roept Nederlands grootste vakcentrale de Tweede kamer op geen goedkeuring te geven aan het wetsvoorstel.

Hartveld: 'De plannen van het kabinet zijn heel ingrijpend. Te meer omdat het om een zeer kwetsbare groep gaat, mensen die langer dan drie maanden ziek zijn. Dat kan ook mensen treffen die bijvoorbeeld kanker of een andere ernstige ziekte hebben.'

Momenteel wordt de WW-uitkering na drie maanden ziekte opgeschort. Als echter de plannen van het kabinet doorgaan betaalt de langdurig zieke werkloze een hoge prijs voor zijn ziekte. Hij verbruikt met zijn ziekte tegelijkertijd zijn WW-rechten en mogelijk ook zijn WGA-rechten.

Achterliggende reden voor het kabinet om de wet te wijzigen, is de angst dat mensen misbruik maken van de opschortende werking door zich ziek te melden. Hartveld: 'De drie-maanden-regeling is er nu juist om dit te voorkomen. Voor zover wordt geprobeerd 'ziektewinst' te scoren, heeft het UWV via de uitvoering drie maanden de tijd om dit te constateren. Die termijn is lang genoeg om het kaf van het koren te scheiden. Moet de grote groep echt langdurig zieke werklozen nu gaan lijden onder het veronderstelde misbruik van een enkeling?'