Gemeente Veldhoven


Persbericht

nummer:

2010.123

15 december 2010

Samenwerking maakt basisscholen in Veldhoven nog veiliger Om de veiligheid op de 13 basisscholen in Veldhoven verder te vergroten hebben Stichting Veldvest, RBOB De Kempen (Dick Bruna), het Openbaar Ministerie, de politie en de gemeente Veldhoven de handen ineen geslagen. Zij werken voortaan nauw samen bij alles wat de veiligheid kan bedreigen, zoals verkeer, criminaliteit en ongewenst gedrag. Om de samenwerking te beklinken, ondertekenden de heer de Mönnink (Veldvest), mevrouw Geenen (RBOB de Kempen), mevrouw Lommers (Dick Bruna), Officier van Justitie de heer Tenge, burgemeester Mikkers en de Veldhovense politiechef Van den Brand gisteren een convenant. Daarin staat onder meer wat de uitgangspunten, contactpersonen, taken en verantwoordelijkheden van de betreffende partners zijn. Veiligheidsscan basisscholen Dit jaar is er een veiligheidsscan geweest onder de Veldhovense basisscholen. Deze scan heeft geleid tot een aantal concrete acties om de veiligheid verder te vergroten. Deze acties zijn vertaald naar het convenant. Eén van de acties is dat bij (vermoeden van) strafbare feiten in het schoolgebouw en op het schoolterrein dit in alle gevallen moet leiden tot melding bij de politie en het eventueel doen van aangifte. Voornoemde incidenten worden altijd opgenomen in de incidentregistratie van de school. Praktische handvatten In 2011 komen er voor de Veldhovense basisscholen twee themabijeenkomsten, waarin de scholen praktische handvatten krijgen voor het verder vergroten van de veiligheid op en rondom school. Veiligheidsbeleid voor Veldhovense scholen De veiligheidspartners vinden het belangrijk om preventief mee te denken met de scholen. Zo is er ook al een veiligheidsconvenant voor het voortgezet onderwijs. Het is de bedoeling dat er straks ook een dergelijk convenant komt voor de Brede en Verbrede Scholen.

Bijlagen: twee foto's van de ondertekening van het convenant DSC_1283: v.l.n.r. de heer Tenge, de heer Van den Brand, mevrouw Geenen, de heer Mönnink, mevrouw Lommers en de heer Mikkers DSC_1271: v.l.n.r. de heer Tenge, de heer Mönnink, de heer Van den Brand, mevrouw Lommers, mevrouw Geenen en de heer Mikkers