Gemeente Nijefurd


monument

Voormalige Hervormde school Warns gemeentelijk monument

De voormalige Nederlands Hervormde school aan de Buorren 10 in Warns is aangewezen als gemeentelijk monument. De eigenaar van het pand en de werkgroep Cultuurhistorie Warns vinden het belangrijk dat de historische functie en architectonische kenmerken blijven behouden. De school had lange tijd een belangrijke functie in het dorp Warns. De gemeente wijst gemeentelijke monumenten aan om een goede kwaliteit van beschermde objecten te behouden.

Zowel de werkgroep Cultuurhistorie uit Warns als de eigenaar van het pand hechten groot belang aan de historische waarde en de kwaliteit van de voormalige Hervormde school. De monumentencommissie adviseerde positief over het aanwijzen van dit pand als gemeentelijke monument. Naast de voormalige Nederlands Hervormde school telt Nijefurd tot nu toe één gemeentelijk monument, de zoutloods in Laaksum.