Ministerie van Financiën

Nieuwe regels voor reclame scheepsbeleggingen

Nieuwsbericht | 15-12-2010 | Inkomstenbelasting

Er komt een eind aan tendentieuze en agressieve vormen van adverteren voor beleggingen in zeeschepen. Op aandringen van staatssecretaris van Financiën Frans Weekers heeft de sector een reclamecode opgesteld met daarin duidelijke regels over het verwoorden van de fiscale aspecten. Weekers schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer.

De vele tendentieuze reclames voor de scheepsbeleggingen - vooral in de krant en op de radio - waren de Tweede Kamer en ook staatssecretaris Weekers een doorn in het oog, zo bleek in november tijdens het debat over het Belastingplan 2011. "De afgelopen maanden is er net als in 2009 volop geadverteerd met de fiscale aftrek van investeringen in de bouw van nieuwe zeeschepen. Het fiscale verhaal vanuit de branche was vaak onvolledig en veel te kort door de bocht. Met de nieuwe code gaat het roer eindelijk om. In de advertenties staan de fiscale gevolgen niet langer centraal. De focus verschuift naar het economisch belang", stelt Weekers.

De reclamecode is opgesteld door de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Reders (KNVR) en Scheepsbouw Nederland in samenspraak met de Stichting Reclame Code. In de code staat dat onder meer dat advertenties, commercials en andere reclame-uitingen verschoond moeten blijven van fiscaal jargon en dat termen als 'meer terug dan je inleg' en 'fiscaal aantrekkelijk' niet de boventoon mogen voeren. De code wordt op 1 januari 2011 van kracht, maar Weekers heeft met de branche afgesproken dat de nieuwe regels per direct worden nageleefd. Reders die zich niet aan de code houden riskeren een boete en royement uit de registers van de branche-organisaties.

Op beleggingen in zeeschepen is - net als op tal van andere investeringen - de tijdelijke regeling voor versnelde afschrijving van toepassing. Die crisismaatregel beoogt de liquiditeitspositie van ondernemers te versterken. Investeringen kunnen in twee jaar worden afgeschreven. Daartegenover staat dat in de jaren daarna geen afschrijving meer mogelijk is. De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Weekers bij de behandeling van Belastingplan opgeroepen de regeling te beperken. Weekers gunt de sector echter een laatste kans: "Voor de scheepsbouw in Nederland en voor de werkgelegenheid in die sector is de tijdelijke versnelde afschrijving een belangrijke regeling. De branche en de reders krijgen met deze reclamecode het voordeel van de twijfel. Zo'n code is een vorm van zelfregulering. Vertrouwen staat daarbij centraal. Het is nu aan de branche en de reders om dit vertrouwen waar te maken."

Meer informatie


* Kamerbrief tijdelijke willekeurige afschrijving zeescheepvaartmaatschappen
Kamerbrief | 15-12-2010 | Inkomstenbelasting

Zie het origineel