Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

gemeente

Wegen op Texel van Rijkswaterstaat naar gemeente

Publicatiedatum : 15 december 2010

De strandslag Paal 28 is een van de over te dragen wegen.

Vandaag zijn de 'rijkswegen' op Texel overgedragen van Rijkswaterstaat aan de gemeente Texel. De vier partijen Rijkswaterstaat, Gemeente Texel, Staatsbosbeheer en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben hiervoor een overeenkomst getekend. De grond waarop een deel van de overgedragen wegen ligt blijft in bezit van het hoogheemraadschap en Staatsbosbeheer.

Met het tekenen van de overeenkomst neemt de gemeente Texel de wegen inclusief het beheer en onderhoud over. Ook is een aantal strandafgangen overgedragen aan Texel. De overdracht past in het streven van het Rijk om de verantwoordelijkheid voor lokale wegen over te dragen aan andere overheden omdat deze niet tot de rijkskerntaak behoort. De overdracht is tot stand gekomen na intensief overleg met de partijen. Officieel gaat het beheer van de wegen en strandslagen over naar de gemeente Texel na het slaan van het Koninklijk Besluit. De verwachting is dat dit gebeurt in het voorjaar van 2011.

Rijkswaterstaat op Texel
Het pontplein 't Horntje en de ponthaven blijven eigendom van Rijkswaterstaat, evenals de twee voorlanddijken bij het NIOZ en bolwerk Robbengat. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat de zorg voor de kustlijn. Zo blijft Rijkswaterstaat aanwezig op Texel.

* Overzicht wegen en strandafslagen (pdf)

Gezamenlijk persbericht van Rijkswaterstaat, gemeente Texel, Staatsbosbeheer en HHNK