Ingezonden persbericht


De laatste balletjes van de big

Binnenkort zal 95% van het verse varkensvlees in de Nederlandse supermarkten afkomstig zijn van ongecastreerde varkens. Detailconsult, de organisatie die de inkoop regelt voor Bas, Dirk en Digros, maakte aan Varkens in Nood bekend flinke stappen te hebben gezet. Detailconsult verwacht in ieder geval eind 2011, maar waarschijnlijk al eerder, over te kunnen gaan op vlees van ongecastreerde dieren. Waarschijnlijk zal ook Dekamarkt zich hierbij aansluiten. Snackfabrikant Mora heeft nog geen enkele toezegging gedaan. Mora is daarom door de Stichtingen Varkens in Nood en Dier&Recht gedagvaard en zal zich moeten verantwoorden voor de Rechtbank Breda.

Varkens in Nood voert sinds 2008 een succesvolle campagne tegen de castratie van biggen. Vlees met berengeur, circa 0,5% van het totaal aantal varkens en de reden waarom alle mannelijke biggen voor de Nederlandse markt gecastreerd werden, kan ook door detectie aan de slachtlijn worden voorkomen. Varkens in Nood spoort daarom supermarkten aan om castratie uit het inkoopbeleid te schrappen.

Door de stap van Bas, Dirk en Digros en waarschijnlijk ook Dekamarkt worden er jaarlijks 130.000 biggen minder gecastreerd. Met deze bedrijven bedraagt het aandeel Nederlandse supermarkten dat ongecastreerd vlees inkoopt circa 95%. Varkens in Nood is bezig de laatste bedrijven aan te sporen. Eerder werden C1000, Albert Heijn en Sligro gedagvaard. Deze bedrijven hebben inmiddels hun inkoopbeleid gewijzigd. Unilever heeft Varkens in Nood laten weten begin 2011 met toezeggingen te zullen komen.




Ingezonden persbericht