Gemeente Kampen

Gemeenten stellen regionale bodemkwaliteitskaart op

15-12-2010

Kostenbesparing voor bedrijven en gemeenten
De gemeenten Dalfsen, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwartewaterland gaan in 2011 een regionale bodemkwaliteitskaart opzetten.
Dit is de laatste stap om te komen tot een uniform bodembeleid. Hierdoor wordt het binnenkort eenvoudiger om grond binnen deze gemeenten te verplaatsen. Daarnaast levert het zowel voor de gebruiker als de gemeente een flinke kostenbesparing op.

Een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan regelt het hergebruik van grond op een milieuhygiënisch verantwoorde en kostenefficiënte manier. Voor het verplaatsen van grond is een keuring nodig. Hiermee wordt voorkomen dat verontreinigde grond elders wordt gebruikt.

Momenteel heeft iedere gemeente afzonderlijk bodembeleid met een eigen bodemkwaliteitskaart. Deze kaart geeft een overzicht van de kwaliteit van de gronden binnen de gemeente. Hierdoor hoefde bij grondverplaatsing binnen de eigen gemeenten in veel gevallen geen partijkeuring meer plaats te vinden. Voor grondverplaatsing naar andere gemeenten moest dit nog wel gebeuren. Met het uniforme bodembeleid en de gezamenlijke kaart is die keuring binnenkort minder vaak noodzakelijk bij grondverplaatsing tussen de deelnemende gemeenten.

Kostenbesparing
Voor de keuring van een grondpartij moet nu ongeveer EUR 1.500 betaald worden door het bedrijf dat de grond verzet. Een partijkeuring is met de nieuwe kaart in veel gevallen niet meer noodzakelijk. Door de samenwerking besparen de gemeenten ook geld. Een bodemkwaliteitskaart is vijf jaar geldig en moet dan opnieuw worden opgesteld. Door de samenwerking kunnen de gemeenten de kosten delen. Het afzonderlijk opstellen van een dergelijke kaart zou een gemeente ongeveer EUR 35.000 kosten. Bij dit traject worden de gemeenten inhoudelijk ondersteunt door adviseurs die beschikbaar zijn gesteld door Agentschap NL.

Gemeente Kampen | Burgemeester Berghuisplein 1 | 8261 DD | info@kampen.nl | www.kampen.nl |