Gemeente Boxmeer


Stellingendebat: Wat vond u belangrijk?

Burgers denken mee over bezuinigen in Boxmeer

Van 18 oktober tot en met 15 november stond de enquête `Wat vindt u belangrijk?' op www.boxmeer.nl. Aan de hand van 27 stellingen over bezuinigen hebben 637 mensen hun visie gegeven op wat zij belangrijk vinden. Al eerder heeft de gemeenteraad in een werkbijeenkomst haar mening gegeven op de 27 stellingen uit de enquête.

De eerste gedachten van de gemeenteraad worden tegenover de mening van de burgers gezet, om een vergelijking te kunnen maken. De gemeenteraad gebruikt de uitkomsten van de enquête voor een debat tijdens de openbare raadsvergadering van 27 januari 2011. Tijdens deze vergadering zal de raad een definitief standpunt innemen, waarbij de input vanuit de enquête dus meegenomen kan worden.

Overeenkomsten
Het blijkt dat de raad en de burgers voor het overgrote deel dezelfde denkrichting hebben. Zo vinden zowel raad als burgers dat het onderhoud van de openbare ruimte een taak voor de gemeente is. Ook vinden raad en burgers dat er een nieuwe impuls nodig is voor de economie. Subsidies van externe partijen mogen alleen aangevraagd worden als er een noodzaak voor is. Wat betreft belastingen en heffingen menen de raad en de burgers dat de gebruiker moet betalen: geen stijging van de OZB maar via leges en tarieven.

Verschillen
Op het gebied van leefbaarheid is het opvallendste verschil tussen raad en burgers te meten. De raad wil geen eigen leefbaarheidsgelden voor de wijk- en dorpsraden, terwijl de meerderheid van de deelnemers aan de enquête dat wel ziet zitten. Waar de raad wil investeren in projecten met een economische spin-off, wil een kleine meerderheid van de burgers juist investeren in leefbaarheid en veiligheid. Toch blijkt uit andere stellingen over economie dat de burgers wel van mening zijn dat bedrijventerreinen in de regio uitgebreid moeten worden, net als dat er nieuwe economische bronnen moeten worden aangeboord.

Grafiek Band

Grafiek bezigheid Grafiek leeftijd Grafiek woonplaats

`Wij zijn blij met de grote interesse voor deelname het stellingendebat,' zegt wethouder Erik Ronnes (Financiën). `De input van de burgers beschouwen we als zeer waardevol. De uitkomsten nemen we nadrukkelijk mee in de discussie over de Kadernota die als basis dient voor de begroting 2012.'

In de openbare raadsvergadering van 27 januari 2011 worden de resultaten van het stellingendebat besproken. Iedereen is hiervoor van harte uitgenodigd. Onder de deelnemers worden enkele boekenbonnen verloot, de winnaars hiervan krijgen binnenkort bericht.