Rijksuniversiteit Groningen

Negen Rubicon-beurzen voor jong Gronings wetenschappelijk talent

Datum: 15 december 2010

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft landelijk aan 31 jonge, veelbelovende onderzoekers een subsidie uit het programma Rubicon toegekend. Zeven daarvan zijn voor zijn voor pas gepromoveerde wetenschappers van de RUG en het UMCG die met de beurs een tijd naar in het buitenland gaan, twee ervan zijn voor onderzoekers die naar Groningen komen.

Met Rubicon wil NWO pas gepromoveerde Nederlandse wetenschappers de kans geven om onderzoekservaring op te doen in het buitenland. De meeste jonge onderzoekers vertrekken naar de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Andere kandidaten gaan onderzoek doen in Frankrijk, België, Denemarken, Duitsland, Zwitserland en Australië. Ervaring in het buitenland is voor veel wetenschappers een belangrijk onderdeel van hun CV.

Acht buitenlandse onderzoekers gebruiken Rubicon om onderzoek te doen aan een Nederlandse instelling. NWO wil met Rubicon buitenlandse onderzoekers aantrekken voor een onderzoeksperiode in Nederland. Hiermee kan NWO de internationale mobiliteit van wetenschappelijk talent stimuleren.

In totaal dienden 161 onderzoekers een aanvraag in, 31 van hen ontvangen een Rubicon. Rubicon is voor jonge, veelbelovende, pas gepromoveerde onderzoekers die nog aan het begin van hun wetenschappelijke carrière staan en van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats kunnen gaan innemen in de Nederlandse wetenschap.

Extra financiering uit Brussel

Nederlandse instituten die een buitenlandse onderzoeker een jaar onderdak bieden, ontvangen 55.000 euro. Nederlanders die naar het buitenland gaan, krijgen een subsidie waarvan het bedrag afhankelijk is van de gekozen bestemming. Iedere ronde stelt NWO 1,7 miljoen euro beschikbaar voor Rubicon. Voor de rondes in 2010 ontvangt NWO bovendien cofinanciering via het programma 'Marie Curie Cofund Action' van de Europese Unie.

Verandering in Rubicon

Uit de recente evaluatie van het programma Rubicon bleek onder andere dat er binnen de wetenschap behoefte is aan een programma als Rubicon. De toekomstige financiering van Rubicon is echter onzeker. In 2011 zijn er voldoende middelen voor twee toekenningsrondes. Het ministerie van OCW heeft vooralsnog geen ruimte vrij gemaakt voor continuering van het programma. Omdat Rubicon een duidelijke meerwaarde biedt aan jonge onderzoekers heeft D66 in de Tweede Kamer een amendement ingediend voor de instandhouding van het programma. Op 16 december vindt de stemming plaats.

Gehonoreerde Groningse onderzoekers

Persoonlijkheid en epigenese: metabole risicofactoren? Drs. G.J. Boersma (v) 13-04-1982, RUG -> Johns Hopkins University School of Medicine (USA), 24 maanden
Het onderzoek richt zich op de hypothese dat zowel iemands persoonlijkheid als de interactie tussen zijn genetische achtergrond en de omgeving (met name rond de geboorte) belangrijk zijn voor het ontstaan van overgewicht en type 2 Diabetes op latere leeftijd.

Genregulatie tijdens embryonale ontwikkeling
Dr. S.M. Kooistra (v) 20-02-1981, RUG -> University of Copenhagen - Biotech Research & Innovation Centre (DK), 24 maanden Voor de embryonale ontwikkeling is het erg belangrijk dat het precieze tijdspunt en de hoeveelheid van expressie van allerlei genen goed gereguleerd worden. Met behulp van moleculaire technieken zullen de onderzoekers bestuderen hoe twee genen, die op hun beurt de expressie van andere genen reguleren, hierin een rol spelen.

Chronic kidney disease and the risk of cardiovascular disease Drs. B.K. Mahmoodi (m) 14-04-1983, UMC Groningen -> Johns Hopkins School of Public Health - hart- en vaatziektes epidemiologie (USA), 24 maanden
Het is bekend dat mensen met chronische nierziektes veel vaker hart- en vaatziektes ontwikkelen en sneller overlijden. In huidig onderzoek worden de gevolgen ervan voor de maatschappij en voor patiëntenzorg onderzocht in een internationaal samenwerkingsverband dat door het UMCG en het Johns Hopkins Institute, Baltimore, USA geleid wordt.

A componential approach to perceptions of the classroom social climate Dr. M.T. Mainhard (m) 02-07-1976, UU -> Rijksuniversiteit Groningen - GION (NED), 12 maanden
Het sociale klasklimaat bepaalt in belangrijke mate leerprestaties en leerplezier van leerlingen. De onderzoekers gaan na in welke mate de docent, de leerling, en de specifieke klas waarvan een leerling deel uitmaakt, het klimaat bepalen.

Gezond ouder worden
Drs. A. Rana (m) 27-02-1981, UMC Groningen -> University of California, Los Angeles (USA), 24 maanden
Mitochondriën zijn kleine energiefabriekjes in de cel. Wetenschappers geloven dat de mitochondriën de sleutel voor een gezond lang leven bevatten. De onderzoeker zoekt naar mogelijkheden om de functie van mitochondriën aan te passen om gezond een hoge leeftijd te bereiken.

Eiwitoppervlakken herkennen met nanodeeltjes
Dr. V. Saggiomo (m) 31-07-1980, Christian Albrechts Universität Kiel (DE) -> RUG - Synthetisch Organische Chemie (NED), 24 maanden De interacties tussen eiwitten zijn letterlijk van levensbelang. Soms gaat er iets fout met deze interacties, wat levensbedreigende gevolgen kan hebben. Met nanodeeltjes die interacties aangaan met eiwitoppervlakken kunnen deze fouten mogelijk worden hersteld. De onderzoekers gaan dergelijke nanodeeltjes ontwikkelen.

Fine-tuning van babyboom
Dr. O. Vedder (m) 23-06-1980, RUG -> University of Oxford - Edward Grey Institute of Field Ornithology (UK), 24 maanden Vogels proberen hun jongen te hebben tijdens de voedselpiek. De exacte timing van deze voedselpiek is echter moeilijk te voorspellen. Dit onderzoek kijkt hoe mezen het uitkomen van hun eieren kunnen versnellen of vertragen aan de hand van last-minute temperatuurveranderingen.

Scherper beeld voor kankerdiagnose
Dr. ir. R. Vinke (m), 20-03-1981, RUG -> Stanford University (USA), 24 maanden
Positron Emissie Tomografie (PET) is een beeldvormende techniek voornamelijk toegepast voor de diagnose van kanker. Dit onderzoek ontwikkelt een prototype PET-systeem volgens een nieuw detectorconcept. De resulterende betere beeldkwaliteit leidt o.a. tot een vroegere diagnose, essentieel voor effectieve kankertherapie.

The etiology of obesity
Dr. J.V. van Vliet-Ostaptchouk (v) 08-06-1973, UMC Groningen -> University of
Cambridge - Institute of Metabolic Science (UK), 12 maanden De laatste twintig jaar laat een alarmerende wereldwijde toename van obesitas zien die geassocieerd is met veel gezondheidsproblemen en mortaliteit. Ondanks de recente doorbraken in het genetisch onderzoek van obesitas is tot nu toe alleen een klein deel van de genen gevonden, die de genetische achtergrond van de ziekte verklaren. Ik wil onderzoeken hoe genen in interactie met een ongezonde leefstijl bijdragen tot het verhogen van het risico op obesitas.

Laatst gewijzigd: 15 december 2010 12:34