Gemeente Echt-Susteren


Koningsbosch in het groen

De schooljeugd van basisschool âtâKeuningshöfke heeft op 7 december de 375 ste boom geplant in het kader van Koningsbosch in het groen.

Â

Daarbij was het voltallige college van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren van de partij. Het gaat om een rode beuk die midden in Koningsbosch een mooie plek heeft gekregen. Er was veel waardering voor de wijze waarop dorpsraadvoorzitter Math Cuypers de bewoners en de schooljeugd in de afgelopen jaren heeft betrokken bij de verbetering van het buitengebied.

De formule

De formule Koningsbosch in het Groen is in het dorp enorm goed aangeslagen. In nauwe samenwerking met de Dorpsraad Koningsbosch, de gemeente Echt-Susteren en de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg, IKL werden in de afgelopen drie jaar in en rond de dorpskern bij 38 verschillende grondeigenaren maar liefst 375 bomen, 1850 meter heggen en rasters en 23 are aan struwelen aangeplant.Â

Dorpsraad
Als geen ander hebben ze in Koningsbosch aangetoond dat draagvlak, samenwerking en zich verbonden voelen met het landschap, de veelkleurige natuur en het erfgoed allesbepalend is voor een vitaal buitengebied en een gezonde dorpsgemeenschap. De dorpsraad zette deze uitgangspunten regelmatig op de dorpsagenda. Maar ze stelde de leefbaarheid en de verantwoordelijkheid voor het landschap ook regelmatig aan de orde bij de schooljeugd. Zo werd afgelopen dinsdag tijdens een workshop nog eens nadrukkelijk stilgestaan bij de relatie die mensen vroeger en nu hebben met bomen.

Financiering

De financiering van het project was mogelijk met steun uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en bijdragen van gemeente en particulieren.