Ingezonden persbericht


Persbericht

Delft, 2010-12-15

Nederlandse vertaling van ISO 26000, de mondiale MVOrichtlijn, gereed

Delft ­Tijdens het seminar `ISO 26000: Zet goede bedoelingen om in goede acties' op 9 december 2010 is het eerste exemplaar van de vertaling van de mondiale richtlijn voor MVO uitgereikt aan Renée Bergkamp, Directeurgeneraal van Ondernemen en Innovatie bij het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Deze Nederlandse versie van ISO 26000 is nu beschikbaar bij NEN. De richtlijn ISO 26000 is gemaakt voor organisaties die ondersteuning zoeken bij het in praktijk brengen van MVO. Dit vanuit de wens om een steentje bij te dragen aan duurzame ontwikkeling. ISO 26000 is bedoeld voor alle typen organisaties: bedrijven, MKB, overheden en maatschappelijke organisaties. Renée Bergkamp zei dat ISO 26000 voor de overheid een belangrijk nieuw instrument is om MVO daadwerkelijk te implementeren. Daarnaast is het een praktische aanvulling op andere referentiekaders, zoals de OESO-richtlijnen. Zij toonde zich ook een voorstander van het initiatief van NEN om een handleiding te ontwikkelen voor het afleggen van een zelfverklaring over de toepassing van ISO 26000. Wat kan een organisatie met ISO 26000? De richtlijn geeft organisaties praktische handvatten om met MVO aan de slag te gaan. ISO 26000 geeft concreet antwoord op vragen als: · Hoe breng ik mijn stakeholders in kaart en hoe ga ik om met ketenverantwoordelijkheid? · Welke principes voor MVO zijn van belang? · Welke onderwerpen vallen onder MVO en welke zijn relevant voor mij? · Hoe kan ik communiceren over MVO en de geloofwaardigheid vergroten? · Op welke manier wordt MVO onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering? De richtlijn geeft een internationaal geaccepteerd kader, maar laat organisaties voldoende ruimte om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid `op maat' in te vullen. Informatie en bestellingen Voor prijsinformatie en bestellingen: surf naar de Normshop op www.nen.nl of neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail bestel@nen.nl. Meer informatie over ISO 26000, MVO en activiteiten die NEN onderneemt om organisaties te helpen de richtlijn toe te passen vindt u op www.nen.nl/ISO26000. Voor inhoudelijke informatie over ISO 26000 en MVO, kunt u contact opnemen met NEN Managementsystemen, telefoon (015) 2 690 122 of e-mail managementsystemen@nen.nl.
Ingezonden persbericht