Politie Rotterdam Rijnmond

wijk Lagewei

Verkeerscontroles in de wijk Lagewei

Datum publicatie: 14-12-2010 16:57

De politie heeft in Barendrecht van 26 oktober t/m 21 november meerdere verkeerscontroles uitgevoerd om de verkeersveiligheid in de wijk Lagewei te verhogen. De controles werden uitgevoerd in de ochtenduren en waren specifiek gericht op (brom)fietsers.

De verkeerscontroles werden uitgevoerd naar aanleiding van klachten van bewoners in deze wijk. Bij de controles werd er onder andere gelet op overtredingen zoals het rijden zonder helm, het niet hebben van goed werkende fietsverlichting en het niet volgen van het verplichte fietspad. Vooral deze laatste overtreding zorgt voor veel overlast bij de overige weggebruikers in de wijk.

Tijdens de controles zijn meerdere fietsers aangesproken op het feit dat zij niet het verplichte fietspad hebben gevolgd. De bromfietsers zijn o.a. aangesproken op hun rijgedrag. Zo heeft een bromfietser een bekeuring gekregen van 60 EURO voor het niet dragen van de helm.

In april dit jaar werd er tijdens een meting 173 overtredingen geconstateerd en in november nog slechts 22 overtredingen. Dat is een daling van ongeveer 150 overtredingen in het laatste half jaar.

De politie in Barendrecht geeft aan toezicht te houden op de verkeersveiligheid in de wijk Lagewei, ook na de verkeerscontroles.