Wetterskip Fryslân

lozing grondwater

Wetterskip Fryslân heft belasting op lozing grondwater

woensdag, 15 december 2010
Vanaf 1 januari krijgen alle lozers van grondwater in het beheersgebied van Wetterskip Fryslân een heffing opgelegd. Op dit moment wordt nog geen zuiverings- en/of verontreinigingsheffing geheven op het lozen van grondwater, afkomstig van bronneringen en bodemsaneringen. Dat gaat vanaf 2011 wel gebeuren omdat Wetterskip Fryslân kosten maakt om dit water te transporteren en te reinigen. Met deze maatregel wordt de rekening neergelegd bij de vervuilers zélf en niet langer verdeeld over alle belastingbetalers.

Aanvragers en melders van grondwateronttrekking en -lozing worden vanaf
1 januari 2011 geattendeerd op de afhandeling van deze heffing. Deze procedure is vastgelegd in de beleidsregel `Beleidsregels heffing grondwaterlozingen Wetterskip Fryslân 2011'.

Hebt u vragen over deze heffing of wilt u meer weten over het ontrekken van grondwater, het infiltreren van water, het indienen van een melding of het aanvragen van een vergunning? Neem dan op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur contact op met Wetterskip Fryslân, cluster Vergunningverlening. Wij helpen u graag verder.